Роздрукувати сторінку

Суспільно-географічна картографія, як навчальна дисципліна

« Назад

Картографія – наука про відображення і дослідження явищ природи і суспільства за допомогою картографічного зображення «як просторових образно-знакових моделей».

Метою освоєння дисципліни «Суспільно-географічна картографія» є отримання студентами знань про карти, їх складанні та різноманітності.

картографія

Картографія існує в трьох формах:

- наука;

- техніка;

- область виробництва.

Зміст кожної науки включає дві взаємозалежні сторони пізнання: предмет пізнання і метод пізнання.

Предмет пізнання в картографії викладається своєю графічною мовою у вигляді карти – образно-знакової моделі реальній дійсності. Тому іноді можна зустріти твердження про те, що саме карти та інші картографічні твори є предметом вивчення картографії. Вищесказане дозволяє уточнити це визначення: не самі карти як матеріальні об'єкти, а географічний простір, взаємне розташування явищ природи і суспільства є предметом пізнання картографії.

Завданнями вивчення дисципліни «Суспільно-географічна картографія» є:

– поглиблення знань про картографічні твори;

– придбання знань про принципи складання карт;

– ознайомлення з різноманітними проекціями, застосовуваними при складанні карт;

– придбання навичок користування існуючими топографічними картами і планами;

– набуття вмінь визначення координат точок місцевості, проведення найпростіших топографічних і геодезичних вимірювань на карті;

– отримання знань про значення картографії в сучасному суспільстві, про зв'язки картографії з географією та іншими науками про Землю і суспільство, математикою, геодезією, технікою і автоматикою, аерокосмічними методами, геоінформатикою, образотворчим мистецтвом і дизайном.

картографічне-зображення

Студент повинен:

-- Знати:

– математичну основу карт;

– мову карти;

– види і типи карт і атласів;

картографічну генералізацію;

картографічні джерела;

– системи координат і висот при визначенні положення точок і об'єктів на місцевості;

– способи відображення земної поверхні на папері;

– розграфку і номенклатуру топографічних карт;

– проекцію Гуса-Крюгера;

– перспективи розвитку вітчизняної і світової картографії.

-- Вміти:

– розуміти написи на картах;

– розрізняти картографічні проекції, дивлячись на карти;

– орієнтуватися по карті на місцевості;

– читати легенду карти.

-- Володіти:

– навичками використання топографічних карт;

– знаннями читання карт різної тематики;

– навичками розв'язання завдань за картками;

– технікою отримання сучасної інформації з різних проблем картографії.

Суспільно-географічна-картографія

Дисципліна «Суспільно-географічна картографія» є дисципліною за вибором в структурі освітньої програми.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

– володіння знаннями про основи землезнавства, кліматології, гідрології, ландшафтознавства, соціально-економічної географії і картографії;

- володіння знаннями в області загального ресурсознавства, регіонального природокористування, картографії.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. М. Берлянт, Є. Г. Капралов, А. В. Кошкарєв, В. С. Тікунов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи презентацію з курсу «Суспільно-географічна картографія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.