Роздрукувати сторінку

Товарознавство (сестринська справа), як навчальна дисципліна

« Назад

Програма дисципліни «Товарознавство (сестринська справа)» складена у відповідності з державним освітнім стандартом і призначена для студентів напряму підготовки «Сестринська справа», кваліфікація «Менеджер».

Мета дисципліни – сформувати у майбутніх менеджерів середньої ланки теоретичні знання і практичні навички з товарознавчого аналізу медичних і фармацевтичних товарів.

Товарознавство-сестринська-справа

Завдання дисципліни:

- сформувати у студентів розуміння основ товарознавства;

- сформувати товарознавче мислення;

- навчити визначати споживчі властивості, якості та систематизації товарів на основі застосування методів класифікації і кодування;

- дати поняття властивостей і якостей медичних і фармацевтичних товарів;

- навчити вмінню використання раціональних способів забезпечення збереження медичних і фармацевтичних товарів в процесі їх транспортуванні, зберіганні і експлуатації;

- навчити проведенню інформаційного забезпечення руху товарів від виробника до споживача;

- навчити проведення товарознавчого аналізу медичних і фармацевтичних товарів, які реалізуються через аптечну мережу і застосовуються в медичних організаціях.

товарознавчий-аналіз

Дисципліна «Товарознавство (сестринська справа)» є однією з обов'язкових дисциплін базової частини професійного циклу. Стрімкий розвиток ринку медичних і фармацевтичних товарів і конкурентна боротьба в умовах ринкової економіки висувають нові вимоги до підготовки менеджерів середньої ланки, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі виробами медичного призначення і медичної техніки.

Програма дисципліни «Товарознавство (сестринська справа)» спрямована на вивчення основних вимог, товарознавчих характеристик медичних і фармацевтичних товарів, які реалізуються через аптечну мережу і широко застосовуються в медичних організаціях.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- готовність до взаємодії з колегами та роботи в колективі, в тому числі у складі лікарської бригади згідно із затвердженими порядками надання медичної допомоги хворим;

- готовність працювати з нормативно-розпорядчою документацією і застосовувати основи економічних і правових знань для реалізації професійних функцій в галузі охорони здоров'я;

- здатність і готовність до реалізації правової компетентності, дотримання норм в області професійної діяльності і надання допомоги у захисті прав та інтересів пацієнта;

- здатність до керівництва сестринським персоналом і готовність до розробки управлінських рішень по підвищенню ефективності роботи структурного підрозділу/закладу;

- здатність до аналізу роботи, оцінки потенційних можливостей розвитку та визначення потреби в змінах сестринської служби структурного підрозділу/установи та готовністю до складання програм нововведень та розробки плану заходів щодо їх реалізації;

- готовність здійснювати збір і опрацювання медико-статистичних даних;

- готовність до оперативного пошуку, обміну, аналізу інформації в області досліджень в сестринській практиці та медицині; здатність до створення умов для їх здійснення;

- готовність проводити дослідницьку роботу в галузі своєї професійної діяльності.

медичні-і-фармацевтичні-товари

Над проблемами становлення та розвитку курсу працювали такі науковці:

Ю. Ф. Кабатов, П. Є. Крендаль, Д. А. Кузнєцов, О. А. Зоріна, Г. А. Харченко та ін.

Отже, якщо Ви потребуєте допомоги у написанні дипломної роботи чи статті з курсу «Товарознавство (сестринська справа)» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Ми з радістю надамо Вам допомогу за невелику плату!