Роздрукувати сторінку

Пропедевтика педіатрії, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Пропедевтика педіатрії» є базовою у професійній підготовці фельдшера, вона стоїть першою в ряді спеціальних дисциплін. Значення цієї дисципліни у тому, що фельдшер при мінімумі досліджень повинен швидко поставити попередній діагноз, спираючись, часом тільки на результати суб'єктивного і об'єктивного обстеження пацієнта і вирішити питання про подальшу тактику ведення хворого.

Навчальний курс узагальнює і систематизує знання з внутрішньодисциплінарних зв'язків («Пропедевтика в педіатрії», «Пропедевтика в терапії», «Пропедевтика в хірургії») і міждисциплінарних зв'язків («Анатомія та фізіологія людини», «Основи патології», «Здорова людина і її оточення», «Акушерство і гінекологія», «Педіатрія з дитячими інфекціями»).

Пропедевтика-педіатрії

Метою даного курсу є формування професійних знань і вмінь у відповідності з кваліфікаційними вимогами за спеціальностями «Лікувальна справа»; вивчення: клінічної анатомії, гістології, фізіології, біохімії дітей і підлітків; вікових особливостей розвитку окремих органів і систем; особливостей методики дослідження систем та органів дітей різного віку; семіотики та основних синдромів ураження органів і систем у дітей та підлітків; принципів раціонального харчування дітей раннього віку і засад здорового способу життя.

Завдання вивчення дисципліни «Пропедевтика педіатрії»:

1. Навчити лікарській професійній поведінці, заснованій на деонтологічних принципах і нормах, знаннях юридичної і моральної відповідальності.

2. Отримувати об'єктивні дані при об'єктивному обстеженні дитини, інтерпретувати отримані факти з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей і вікових норм.

3. Діагностувати патологічні симптоми у дітей раннього і старшого віку, а також стани, загрозливі для життя дитини.

4. Виконувати правила виходжування новонароджених та недоношених дітей.

5. На основі знань про переваги грудного вигодовування використовувати методи стимуляції лактації.

6. Давати рекомендації з харчування здорових дітей.

розвиток-дитини

В області професійних умінь курсу «Пропедевтика педіатрії» студент повинен вміти:

- Встановити психологічний і мовний контакт зі здоровими та хворими дітьми та їх батьками.

- Грамотно зібрати анамнез хвороби та життя у батьків, дитини; зробити висновок щодо анамнезу.

- Зібрати генеалогічний анамнез, визначити спадкову схильність.

- Провести клінічне обстеження (огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію) органів і систем здорової та хворої дитини, зробити висновок за результатами обстеження на рівні норми - патології.

- Оцінити фізичний і нервово-психічний розвиток дитини та їх відповідність віковим нормативам.

- Вміти оформити пропедевтичну історію хвороби та історію розвитку дитини.

- Скласти раціон харчування для здорової дитини раннього віку і дати рекомендації по раціональному вигодовуванню.

- Провести санітарно-освітню роботу (бесіди).

- Застосовувати правила медичної етики та деонтології при обстеженні пацієнта.

- Дотримуватися основних принципів протиепідемічного і санітарно-гігієнічного режимів у дитячому стаціонарі.

обстеження-пацієнта

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Воронцов І.М., Мазурін А.В., Кильдіярова Р.Р., Лесгафт П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Пропедевтика педіатрії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!