Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін \ Роботи з природничих дисциплін \ Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» спрямовано на створення фундаментальної, загальнонаукової та загальнопрофесійної підготовки та формування бази майбутньої поглибленої підготовки за спеціалізацією.

Мета вивчення дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» – освоєння студентами знань в області процесів виробництва, технології і властивостей основних видів матеріалів і виробів силікатної промисловості; формування у студентів практичних умінь і навичок дослідження властивостей сировини та готових продуктів.

вироби-силікатної-промисловості

Основні завдання навчання зводяться до наступних:

- вивчити технічні характеристики основних видів матеріалів і виробів силікатної промисловості;

- вивчити і освоїти традиційні технології виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і їх особливості;

- вивчити основні напрямки вдосконалення технології і засобів виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;

- освоїти загальні методи дослідження технологічних властивостей сировини та готових продуктів.

Результатом навчання в рамках дисципліни є формування у студента наступних компетенцій:

1) загальнопрофесійні компетенції:

- здатність і готовність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності;

2) професійні компетенції:

- здатність і готовність здійснювати технологічний процес у відповідності з регламентом і використовувати технологічні засоби для зміни основних параметрів технологічного процесу, властивостей сировини і продукції;

- готовність використовувати знання властивостей хімічних елементів, сполук і матеріалів на їх основі для вирішення завдань професійної діяльності;

3) додаткові професійні компетенції:

- застосовувати теоретичні знання типових процесів хімічної технології та аналізувати хіміко-технологічні процеси, встановлювати основні принципи їх здійснення та регулювання;

- використовувати знання теоретичних закономірностей явищ, процесів і хімічних реакцій в системах з різним фазовим станом для вимірювання та розрахунку термодинамічних і кінетичних параметрів систем при проектуванні технологічних процесів і властивостей матеріалів.

тугоплавкі-матеріали

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- технічні характеристики основних видів матеріалів і виробів силікатної промисловості, особливості технології та виробництва;

Вміти:

- аналізувати технологічні схеми;

- визначати властивості сировини і оцінювати можливість їх використання;

- розраховувати склади шихтових сумішей для виробництва матеріалів і виробів із заданим комплексом технічних властивостей;

Володіти:

- методами визначення технологічних властивостей сировини;

- методами визначення технічних характеристик готових продуктів.

Дисципліна базується на сучасних уявленнях про фізико-хімію твердого стану, процеси, що протікають при синтезі неорганічних матеріалів у відповідності з фазовими діаграмами стану, будовою силікатних матеріалів в кристалічному, склоподібному і розплавленому станах і т. д. Об'єктом вивчення дисципліни є фізико-хімія твердого стану неорганічних матеріалів, фазові рівноваги в силікатних системах (включно тугоплавкі неметалеві складові систем) і силікати в різних агрегатних станах.

Дисципліна «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» спирається на знання, отримані студентами при вивченні дисциплін «Теоретичні основи хімії», «Фізика», «Фізична хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи».

Хімічна-технологія-тугоплавких-неметалевих-і-силікатних-матеріалів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кащеєв І.Д., Стрілов К.К., Мамикін П.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи реферат з курсу «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.