Роздрукувати сторінку

Загальна патологія, як навчальна дисципліна

« Назад

«Загальна патологія» - курс лекцій та практичних занять, спрямований на закріплення психологічних, медичних знань, умінь та навичок.

Мета – формування у студентів вміння ефективно вирішувати завдання про патофізіологічні процеси, стани, реакції і захворювання.

патофізіологічні-процеси

Завдання:

- ознайомити студентів з основними поняттями та сучасними концепціями загальної патології;

- навчити вмінню проводити аналіз наукової літератури та офіційних статистичних оглядів, готувати огляди наукової літератури, реферати по сучасним науковим проблемам; участі у проведенні статистичного аналізу і підготовка доповідей за виконаним дослідженням; дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки;

- вивчити етіологію, патогенез, принципи виявлення, лікування та профілактики найбільш соціально значущих захворювань і патологічних процесів;

- навчити вмінню проводити патофізіологічний аналіз даних про патологічні синдроми, патологічні процеси, форми патології та окремих хвороб;

- сформувати методологічні та методичні основи клінічного мислення і раціональної дії лікаря.

У результаті освоєння дисципліни «Загальна патологія» студент повинен:

Знати:

- етіологію, патогенез, прояви та наслідки найбільш частих форм патології органів і фізіологічних систем, принципи їх етіологічної і патогенетичної терапії;

- значення фізичного і формалізованого (не фізичного) моделювання хвороб і хворобливих станів, патологічних процесів, станів і реакцій для медицини і біології у вивченні патологічних процесів;

- роль різних методів моделювання: експериментального (на тваринах, ізольованих органах, тканинах і клітинах; на штучних фізичних системах), логічного (інтелектуального), комп'ютерного, математичного та ін. у вивченні патологічних процесів; їх можливості, обмеження і перспективи;

- значення патології для розвитку медицини і охорони здоров'я; зв'язок патофізіології з іншими медико-біологічними та медичними дисциплінами.

Загальна-патологія

Вміти:

- вирішувати професійні завдання на основі патофізіологічного аналізу конкретних даних про патологічні процеси, стани, реакції і захворювання;

- правильно інтерпретувати найбільш суттєві прояви захворювань, зміни симптоматики в процесі розвитку хвороби, порушення ходу одужання;

- проводити патофізіологічний аналіз клініко-лабораторних, експериментальних, інших даних та формулювати на їх основі висновки про найбільш ймовірні причини і механізми розвитку патологічних процесів (хвороб), принципи і методи їх виявлення, лікування і профілактики;

- застосовувати отримані знання при вивченні клінічних дисциплін подальшої лікувально-профілактичної діяльності;

- аналізувати проблеми загальної патології і критично оцінювати сучасні теоретичні концепції та напрямки в медицині;

- планувати і брати участь в проведенні (з додержанням відповідних правил) експериментів на тваринах; обробляти та аналізувати результати дослідів, правильно розуміти значення експерименту для вивчення клінічних форм патології;

- інтерпретувати результати найбільш поширених методів діагностики;

- розв'язувати ситуаційні задачі різного типу;

- оцінювати клітинний склад запального ексудату і фагоцитарної активності лейкоцитів;

- аналізувати лейкоцитарну формулу нейтрофілів і на цій основі формулювати висновок про зміни в ній;

- формулювати висновок у гемограмі про наявність і вигляд типової форми патології системи крові.

патофізіологічний-аналіз

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Литвицький П.Ф., Герасимова О.В., Є.Д. Гольдберг та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Загальна патологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!