Роздрукувати сторінку

Стоматологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Стоматологія як медична дисципліна сформувалася на початку 20 століття. Сталося це після приєднання до щелепно-лицевої хірургії. Якщо щелепно-лицьова хірургія розвивалася як розділ хірургії, то зуболікування аж до початку 18 століття не асоціювалося з медициною. До цього все зводилося до виривання щипцями хворого зуба. Сьогодні це окрема дисципліна, яка вивчається студентами медичних факультетів.

Цілі дисципліни: набуття кожним студентом глибоких знань з предметів клінічної ортопедичної стоматології. Вміння використовувати отримані знання при подальшому вивченні інших фундаментальних і клінічних дисциплін. А також практичної діяльності лікаря стоматолога, придбання студентами поглиблених знань з клініко-лабораторних етапів виготовлення повних знімних пластинкових протезів, повних знімних пластинкових протезів з двошаровим базисом, а також налагодження протезів.

Стоматологія

Завдання дисципліни:

1. Виховання студентів, керуючись традиційними принципами гуманізму і милосердя, шанобливе і дбайливе ставлення до досліджуваного матеріалу, прищеплення високоморальних норм поведінки в медичних навчальних класах і лекційних залах вузу.

2. Вивчення клінічних прийомів пацієнтів з повною адентією в ортопедичній стоматології.

3. Вивчення клініко-лабораторних етапів виготовлення різних видів зубних протезів: повних знімних пластинкових протезів і повних знімних пластинкових протезів з двошаровим базисом, а також налагодження протезів.

4. Набуття навичок в роботі з сучасним обладнанням і технологіями для виготовлення зубних протезів.

Дисципліна «Стоматологія» відноситься до циклу фахових дисциплін.

Основні одиниці (розділи): Повна вторинна адентія. Клініко-лабораторні етапи виготовлення повних знімних пластинкових протезів та повних знімних пластинкових протезів з двошаровим базисом. Налагодження протезів.

зуболікування

В результаті освоєння дисципліни «Стоматологія» студент повинен знати:

1. Обстеження хворого. Методи клінічного обстеження. Лабораторні методи дослідження.

2. Повну вторинну адентію. Етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування, профілактику.

3. Класифікації беззубих щелеп по Шрьодеру, Оксману, Дойнікову.

4. Визначати клас слизової оболонки беззубих щелеп за Суппле.

5. Зони піддатливості по Люнду.

6. Повні знімні пластинкові протези.

7. Повні знімні пластинкові протези з двошаровим базисом.

8. Ремонт протезів.

Вміти:

1. Користуватися університетською та кафедральною бібліотекою, а також журнальними, газетними статтями та стендовою інформацією.

2. Використовувати інформаційно-пошукову базу Internet кафедри, факультету.

3. Підготувати ілюстративний матеріал з теми (мультимедійну презентацію, набір таблиць, схема малюнків).

4. Правильно користуватися стоматологічними інструментами і обладнаннями (бормашина, наконечники, мікромотор, ротовий дзеркало, зонд, пінцет, гладилка, екскаватор).

5. Визначати клас беззубих щелеп по Шрьодеру, Оксману, Дойнікову.

6. Визначати клас слизової оболонки беззубих щелеп за Суппле. Зони піддатливості по Люнду.

7. Знімати зліпок з беззубих щелеп.

8. Визначати висоту прикусу і фіксувати її в центральній оклюзії, припасовувати воскову конструкцію повного знімного пластиночного і повного знімного пластиночного протеза з двошаровим базисом.

9. Припасовувати, приміряти протез і надавати поради і рекомендації щодо носіння та догляду за протезами.

10. Проводити ремонт протезів.

Володіти:

1. Навичками роботи з бормашиною.

2. Навичками знімати зліпок.

пластинкові-протези

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю. М. Максимовський, А. В. Митронін, В. Н. Трезубова, А. С. Арутюнова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи презентацію з курсу «Стоматологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.