Роздрукувати сторінку

Готельне господарство, як навчальна дисципліна

« Назад

Готельне господарство по суті - це матеріально-технічна база туристської галузі, що отримала бурхливий розвиток в останні роки в Україні і в світі, яка визначає вигляд, особливості та якість туристичного продукту.

Сучасне готельне обслуговування - це засіб розміщення туристів.

Господарство - це сукупність засобів, об'єктів, процесів, використовуваних людьми для забезпечення життя, що задовольняють потреби шляхом створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці. Господарство - це спосіб забезпечити засоби існування для населення: продукти харчування, промислові товари, різні послуги.

готельна-діяльність

Цілі курсу «Готельне господарство»: придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок надання послуг у готелях та інших засобах розміщення; формування у студентів системи знань та уявлень про сучасні технологічні процеси у готелях.

Завдання «Готельне господарство»:

- дати теоретичні знання в області готельної діяльності;

- визначити можливості використання зарубіжного досвіду в українських готелях;

- вивчити функції різних служб і відділів готельного підприємства, їх склад, взаємозв'язки між ними;

- забезпечити спрямованість професійної підготовки на задоволення потреб ринку праці у фахівцях відповідної кваліфікації.

Дисципліна «Готельне господарство» забезпечує обов'язковий мінімум знань для професійної діяльності фахівців, зайнятих у готельній галузі.

Готельне-господарство

Програмою дисципліни «Готельне господарство» передбачено вивчення студентами готельної індустрії в минулому і на сучасному етапі, готельні послуги в структурі туристського обслуговування, готельні підприємства (поняття, класифікація і типологія),основні функції і служби готелів і туристських комплексів, державне регулювання готельної справи, організація і технологія обслуговування гостей персоналом готелів.

В процесі вивчення дисципліни студенти здобувають необхідні основи спеціальних знань і вмінь із застосуванням практико-орієнтованого підходу та передових освітніх технологій, що дозволить успішно працювати в сфері готельних послуг, володіти універсальними і предметно-спеціалізованими компетенціями, що сприяють його соціальній мобільності і затребуваності на ринку праці

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні набути практичні уміння і навички, що складають зміст наступних професійних компетенцій:

• готовий до застосування сучасних технологій для формування та надання готельного продукту, що відповідає запитам споживачів;

• здатний до розробки та надання готельного продукту на основі новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;

• здатний організовувати роботу виконавців;

• здатний аналізувати результати діяльності функціональних підрозділів готелів;

• здатний контролювати виконання технологічних процесів і посадових інструкцій у готельній діяльності;

• готовий ефективно застосовувати нормативно-технологічну документацію, що регламентує готельну діяльність;

• вміє використовувати оптимальні технологічні процеси в готельній діяльності;

• здатний використовувати сучасні наукові принципи і методи дослідження ринку готельних послуг;

• здатний знаходити, аналізувати та обробляти науково-технічну інформацію з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

готельне-підприємство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Браймер Р.А., Бухарова З.А., Манучарова І.Д. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Готельне господарство» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!