Роздрукувати сторінку

Екологічний аудит, як навчальна дисципліна

« Назад

Екологічний аудит проводиться для того, щоб встановити здатність конкретного виробництва до самоочищення, зниження впливу на навколишнє середовище і населення, а також, щоб допомогти підприємствам визначити здатність виробляти екологічно чисту продукцію і розрахувати інвестиційну привабливість виробництва і території.

Метою освоєння дисципліни «Екологічний аудит» є отримання студентами знань про основні закономірності та тенденції формування та розвитку процедури екологічного аудиту в цілях забезпечення сталого розвитку.

навколишнє-середовище

Завданнями вивчення дисципліни «Екологічний аудит» є:

- вивчити економічні закономірності взаємодії природних і виробничих систем з метою забезпечення комплексного вирішення проблем збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього середовища;

- виробити науковий підхід до дослідження складних багатофакторних, міждисциплінарних і міжгалузевих проблем раціонального використання, відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього середовища;

- оволодіти принципами, методами і прийомами управління у сфері раціонального використання, відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.

управління-природокористуванням

Студент повинен:

-- Знати:

- предмет і метод дисципліни;

- основні поняття і категорії екологічного аудиту;

- роль і місце курсу серед інших економічних, правових, технологічних та інших дисциплін;

- роль і місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням, в процесі проведення в Україні економічних реформ і становлення ринкових відносин;

- методи, прийоми, порядок і процедуру застосування екологічного аудиту в управлінні природокористуванням і забезпеченні сталого розвитку;

- основи екологічного аудиту в цілях управління стійким розвитком;

- основні підходи та методи аналізу еколого-економічних ситуацій.

-- Вміти:

- використовувати теоретичні та практичні знання в галузі екологічного аудиту на практиці;

- користуватися сучасними методами обробки, аналізу і синтезу інформації;

- формулювати та розв'язувати аналітичні і практичні завдання із застосування процедури екологічного аудиту в управлінні складними еколого-економічними системами;

- використовувати конкретні розрахунки еколого-економічних ризиків для прийняття управлінських рішень;

- користуватися літературними джерелами, в тому числі — закордонними, статистичними матеріалами, фактичними даними з проблем екологічного аудиту, для аналізу і методів управління еколого-економічними ризиками;

- самостійно проводити процедуру екологічного аудиту і використовувати її результати у господарській практиці.

-- Володіти:

- навичками складання екологічних звітів підприємства;

- умінням змістовного обговорення проблем, які відображені в даній дисципліні;

- навички проведення еколого-економічних розрахунків для управління природоохоронною діяльністю підприємства.

Екологічний-аудит

Дисципліна «Екологічний аудит» є варіативною дисципліною в структурі освітньої програми.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- володінням знаннями теоретичних основ екологічного моніторингу, екологічної експертизи, екологічного менеджменту та аудиту, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища, основи техногенних систем та екологічного ризику;

- здатність здійснювати контрольно-ревізійну діяльність, екологічний аудит, екологічне нормування, розробку профілактичних заходів щодо захисту здоров'я населення від негативних впливів господарської діяльності, проводити рекультивацію техногенних ландшафтів, знати принципи оптимізації середовища проживання.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Румянцев Н.В., Красов О.І., Байдаков С.Л. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Екологічний аудит» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!