Роздрукувати сторінку

Неорганічний синтез, як навчальна дисципліна

« Назад

Роль теоретичних уявлень у плануванні синтезів дуже велика. Будь-який неорганічний синтез є дослідницькою роботою і вимагає теоретичного осмислення різних підходів для його виконання. Процеси неорганічної хімії відрізняються великою різноманітністю, тому освоєння теоретичних основ неорганічного синтезу допоможе студентам подолати препаративні труднощі, що виникають при виконанні експерименту. Сучасний синтез заснований на закономірностях і правилах науки, на наукових узагальненнях досвіду.

Разом з тим, синтез допомагає виробляти і систематизувати знання.

Теоретичні узагальнення неорганічної хімії дозволяють прогнозувати шляхи синтезу заданих з'єднань і свідомо вибирати умови проведення реакцій.

неорганічна-хімія

Мета курсу «Неорганічний синтез» – освоєння студентами теоретичних знань різноманітних методів синтезу неорганічних сполук, їх розділення і очищення, оволодіння методології здійснення цілеспрямованого синтезу; розгляд загальних принципів і методів синтезу неорганічних речовин.

Дисципліна «Неорганічний синтез» відноситься до варіативної частини професійного циклу Основної освітньої програми. Для освоєння дисципліни «Неорганічний синтез» студенти застосовують знання, уміння і здібності, сформовані в процесі освоєння дисциплін: теоретичні основи неорганічної хімії, фізичної хімії, аналітичної хімії.

Освоєння дисципліни «Неорганічний синтез» сприяє кращому засвоєнню деяких розділів дисциплін «Хімічна технологія», «Техногенні системи та екологічний ризик», дисциплін спеціалізації, що належать до базової частини загально-професійних дисциплін.

Процес опанування курсу направлений на становлення та розвиток спеціальних компетенцій, професійних вмінь, загальнокультурних навичок.

дослідження-неорганічних-сполук

У підсумку опанування предметом студент має:

-- Знати:

- загальні принципи і методи одержання неорганічних речовин;

- лабораторні прийоми, використовувані в неорганічному синтезі.

-- Володіти:

- знаннями про сучасні методи дослідження неорганічних сполук;

- навичками проведення хімічного експерименту, методами отримання і дослідження хімічних речовин;

- навичками роботи з сучасною навчально-науковою апаратурою при проведенні хімічних експериментів;

- методами реєстрації та обробки результатів хімічного експерименту;

- методами та безпечного поводження з хімічними речовинами з урахуванням їх фізичних і хімічних властивостей.

-- Вміти:

- планувати та організувати експеримент;

- доказово обговорювати теоретичні та практичні проблеми синтезу неорганічних речовин;

- вміти використовувати знання з синтезу неорганічних речовин у майбутній професійній діяльності.

Перед початком семестру студент повинен ознайомитися з розділами досліджуваної дисципліни і їх змістом, отримати перелік питань, що виносяться на самостійну роботу і на залік. Студент повинен бути ознайомлений з вимогами до рівня освоєння дисципліни, формами поточного, проміжного контролю. Після вивчення кожного розділу дисципліни студент повинен пройти тестування і здати вчителю лабораторну роботу.

Неорганічний-синтез

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ахметов Н.С., Свиридов В.В., Ключников Н.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи курсову з курсу «Неорганічний синтез» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!