Роздрукувати сторінку

Екологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Спочатку екологія визначалася як наука, яка вивчала взаємовідносини живих організмів між собою і середовищем їх існування; у даний час – час прояву антропогенно обумовлених кризових ситуацій – цей термін виявився найбільш підходящим для відображення складних, драматичних взаємин суспільства з навколишнім середовищем.

Жодне поняття в науці не має зараз настільки широкого вживання і поширення в різних галузях природознавства і гуманітарних наук, як екологія. Це дозволяє багатьом спеціалістам, які займаються проблемами навколишнього середовища, вважати, що йде не тільки інтеграція наук, але й відбувається формування нової міждисциплінарної науки «мегаекологія» (Н.Ф. Реймерс), здатної вирішувати екологічні проблеми на глобальному, регіональному і локальному рівнях. Відомий американський еколог Ю. Одум назвав сучасну екологію «міждисциплінарною галуззю знань про пристрій і функціонування багаторівневих систем у природі і суспільстві у їх взаємозв'язку».

Екологія

Дисципліна «Екологія» відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає формування у студентів екологічного світогляду і виховання, здатності до оцінки своєї професійної діяльності з точки зору збереження природного середовища.

Метою введення дисципліни «Екологія» в навчальний процес є підвищення екологічної грамотності, досить актуальної в період екологічної кризи, і заповнення пробілу загалом, у фундаментальному природознавчому навчанні студентів.

Основне завдання дисципліни - навчання майбутнього фахівця виробництва грамотному сприйняттю явищ, пов'язаних з життям людини в навколишньому середовищі, формування у студентів екологічного світогляду, здатності оцінювати наслідки своєї професійної діяльності для навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни «Екологія» випускник вузу повинен знати: концептуальні основи екології; загальні риси сучасної екологічної кризи та шляхи виходу з неї; екологічні принципи раціонального природокористування; економічний механізм охорони навколишнього середовища; основи інженерно-технічних заходів щодо захисту біосфери; основи державного і міжнародного законодавства у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища.

Випускник ВНЗ повинен уміти: приймати екологічно обґрунтовані організаційно-технічні рішення на рівні підприємств, які максимально бережуть природне середовище; оцінювати з екологічних позицій, ефективність нових технологій, устаткування, продукції; визначати економічну ефективність природо-охоронних заходів та платежі за забруднення навколишнього природного середовища; користуватися природоохоронним законодавством.

екологічні-проблеми

У зв'язку з тим, що випускник вузу повинен знати і вміти, справжня програма включає наступні основні питання:

- світоглядні питання, пов'язані з розумінням причин екологічної кризи та напрямків виходу з неї;

- матеріали з області загальної екології, необхідних майбутньому інженеру при оцінці наслідків його діяльності для навколишнього природного середовища;

- матеріали з області санітарної охорони навколишнього середовища і загальних принципів екологічного природокористування в аспекті конкретної інженерної спеціальності;

- питання екологічного права та професійної відповідальності.

навколишнє-середовище

Дисципліна «Екологія» пов'язана з дисциплінами гуманітарного та соціально-економічного профілю, а також математичними і природничо-науковими дисциплінами.

Свою увагу формуванню та зародженню предмету приділяли такі науковці: Мамин Р.Г., Арустамов Е.А., Денисов В.В., Калигін В.Г. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно потрібно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Екологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!