Роздрукувати сторінку

Психологія управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти визначаються вимоги до змісту та структури психологічної підготовки магістрів психолого-педагогічної освіти. У змісті курсу представлені теоретичні основи психології управління, основні напрями, методи і засоби психолого-педагогічної взаємодії, основні психолого-педагогічні технології.

Призначення і місце курсу в професійній підготовці майбутніх магістрів зумовили обсяг і інтегрований характер його змісту. Однією з основних цілей цього курсу є підготовка майбутнього магістра психолого-педагогічної освіти до усвідомленого розуміння специфіки психології управління. У процесі вивчення курсу у студентів-магістрантів формуються конкретні компетенції, необхідні при проведенні психологічних заходів.

суб'єкти-управління

Основні завдання курсу полягають у формуванні у студентів таких компетенцій:

- Володіти здатністю проводити експертизу освітнього середовища установи та визначати адміністративні ресурси розвитку установи.

- Володіти здатністю організувати міжпрофесійну взаємодію фахівців освітнього закладу.

- Володіти здатністю визначати і створювати умови, що сприяють мотиваційній готовності всіх суб'єктів освітнього процесу до продуктивної діяльності.

Студент повинен знати:

- Знати як провести експертизу освітнього середовища, установи та визначити адміністративні ресурси розвитку установи.

- Знати зміст сучасних тенденцій психології управління у визначенні особливостей суб'єктів управління інноваційними процесами в освіті і структури інноваційної диспозиції керівника.

- Знати зміст основних компонентів психологічної структури готовності до інноваційної діяльності в освіті.

Психологія-управління

Студент повинен вміти:

- Вміти провести експертизу освітнього середовища, установи та визначити адміністративні ресурси розвитку установи. Вміти застосовувати на практиці знання особливостей суб'єктів управління інноваційними процесами в освіті і структури інноваційної диспозиції керівника для розробки рекомендацій всім суб'єктам освітнього процесу по поліпшенню стилю міжпрофесійної взаємодії;

- Вміти розробляти тренінгові програми з формування готовності всіх суб'єктів освітнього процесу до продуктивної інноваційної діяльності.

Студент повинен володіти:

- Володіти навичками проведення експертизи освітнього середовища закладу та визначення адміністративних ресурсів розвитку установи.

- Володіти навичками розробки рекомендацій для всіх суб'єктів освітнього процесу по поліпшенню стилю міжпрофесійної взаємодії.

- Володіти методиками розробки тренінгових програм по формуванню готовності всіх суб'єктів освітнього процесу до продуктивної інноваційної діяльності та вміти їх проводити на практиці.

освітній-заклад

Практичні заняття в нашому УМКД є пріоритетними, оскільки саме вони дозволяють сформувати у студентів магістратури названі компетенції. Практичні заняття покликані поглибити, розширити та конкретизувати знання, що повідомляються на лекції, перевірити ефективність та якість їх засвоєння. Особлива увага приділяється розвитку навичок роботи з різноманітними джерелами, з яких студенти магістратури отримують додаткову інформацію.

Практичні заняття передбачають колективне обговорення найбільш важливих і складних тем курсу, без яких неможливо оволодіти основами психології управління, так і взаємодію всіх учасників, шляхом діалогічного спілкування між усіма студентами і викладачем.

Навчально-методичний комплекс дисципліни складено для студентів денного відділення педагогічних вузів за напрямом - Психолого-педагогічна освіта.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вересов Н.Н., Карнишов А.Д., Карпов А.В., Жаріков Є.С., Кабаченко Т.С., Кочеткова А.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь есе з курсу «Психологія управління» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!