Роздрукувати сторінку

Біологічна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біологічна хімія – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання і методики в галузі медичної біохімії, що вивчає молекулярні основи процесів життєдіяльності людини в нормі і знайомить з можливими причинами і наслідками порушень метаболічних реакцій.

процеси-життєдіяльності

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» розроблена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітнім стандартом вищої освіти;

- типовим навчальним планом.

Типова навчальна програма з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» спрямована на вивчення новітніх наукових даних про шляхи метаболізму найважливіших класів органічних речовин (вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот) в організмі людини, а також про способи їх регуляції. Враховуючи кінцевий результат навчання студентів у закладах вищої медичної освіти, основу змісту навчальної дисципліни складають не тільки загальні молекулярні процеси життєдіяльності, але і знайомство студентів з особливостями процесів в окремих тканинах і органах. Особливість нової типової навчальної програми полягає у постановці завдань вивчення і викладання навчальної дисципліни, спрямованих на формування у студентів академічної, соціально-особистісної і професійної компетенції.

Мета викладання та вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» полягає у формуванні у студентів та набуття ними наукових знань про молекулярні основи фізіологічних функцій людини в нормі з урахуванням онтогенезу; молекулярні основи розвитку патологічних процесів, їх попередження та лікування; біохімічні методи діагностики хвороб і контролю стану здоров'я людини.

Біологічна-хімія

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають в набутті студентами академічної компетенції, основу якої становить здатність до самостійного пошуку навчально-інформаційних ресурсів, оволодіння методами придбання і осмислення знання:

- основних принципів молекулярної організації клітини, тканини організму;

- основних закономірностей метаболічних процесів, регуляції метаболізму і його взаємозв'язку з функціональною активністю живої системи;

- патогенетичних механізмів розвитку патологічних процесів з урахуванням основних типів успадкованих дефектів метаболізму;

- методів біохімічних досліджень, вміння використовувати їх результати для оцінки стану здоров'я людини;

- основних принципів клініко-лабораторних технологій і навичок роботи з ними;

- молекулярних основ функціонування органів ротової порожнини.

Завдання викладання навчальної дисципліни полягають у формуванні соціально-особистісної і професійної компетенції, основа якої полягає в:

- знання молекулярних основ життєдіяльності і механізмів розвитку патологічних станів;

- знання основ функціонування органів ротової порожнини та факторів, що сприяють розвитку в ній патологічних процесів;

- вміння працювати з апаратурою, яка використовується в клінічних лабораторіях і проводити уніфіковані методи аналізу біологічних рідин;

- вміння самостійно працювати з джерелами інформації для підвищення освітнього рівня;

- формування клінічного мислення та дотримання норм медичної етики та деонтології.

медична-біохімія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Д. Таганович, Ж.А. Рутковська, Г.П. Данилюк та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статті з курсу «Біологічна хімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!