Роздрукувати сторінку

Мікробіологія, вірусологія та імунологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Мікробіологія, вірусологія та імунологія – це предмет, спрямований на вивчення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, збудників інфекційних захворювань і створення основи для вироблення у студентів мікробіологічного мислення, формування бази для успішного засвоєння таких дисциплін як "Епідеміологія інфекційних захворювань" та "Інфекційні хвороби".

Предметом навчальної дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є мікроорганізми, що відносяться до групи класичних патогенів та факультативно-патогенних, а також отрути біологічного походження (токсини). Розглядаючи їх роль як збудників інфекційних захворювань у людини, основну увагу спрямовано на вивчення їх біологічних властивостей, характеру їх взаємодії з організмом людини, і вплив на них факторів зовнішнього середовища.

патогенні-мікроорганізми

Метою освоєння дисципліни є формування професійних компетенцій у галузі фундаментальних знань біологічних властивостей мікробних агентів; освоєння теоретичних основ і закономірностей взаємодії мікроорганізмів з людиною в процесі розвитку інфекційного процесу, а також практичних навичок профілактики, мікробіологічної та молекулярно-біологічної діагностики збудників інфекційних хвороб людини і принципами їх специфічного лікування.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- ознайомлення студентів з принципами організації роботи мікробіологічної лабораторії і з заходами по охороні праці і техніці безпеки при роботі з патогенними мікроорганізмами;

- формування у студентів загальних уявлень про будову і функціонування мікробів як живої системи, їх ролі в екології та способи деконтамінації, включаючи основи дезинфектології і техніки стерилізації;

- освоєння студентами уявлень про закономірності взаємодії організму людини з світом мікробів;

- вивчення принципів діагностики інфекційних захворювань та патологічних станів у людей на основі мікробіологічних методів дослідження;

- вивчення принципів і прийомів інтерпретації отриманих результатів при проведенні мікробіологічних досліджень біологічних рідин і мікробозберігаючих матеріалів, чистих культур мікробів;

- навчання студентів методам проведення специфічних профілактичних заходів щодо запобігання бактеріальних, грибкових, паразитарних і вірусних хвороб;

- здійснення заходів щодо формування здорового способу життя людини, на основі проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення;

- формування у студентів навичок роботи і аналізу сучасної наукової літератури;

- участь студентів у вирішенні окремих науково-дослідних завдань.

вірусологія-та-імунологія

В результаті вивчення дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» студент повинен:

-- Знати:

- систематику, морфолого-фізіологічні та біохімічні властивості мікроорганізмів і вірусів, а також їх вплив на здоров'я людини та методи мікробіологічної діагностики;

- принципи застосування антибактеріальних та противірусних препаратів, а також механізми їх побічної дії при застосуванні в якості лікарських засобів в клінічній практиці;

- роль патогенів у розвитку інфекційних захворювань людини, включаючи етіологію, епідеміологію та патогенез найважливіших інфекційних захворювань людини, а також розуміти зв'язок між біологічними властивостями збудників та їх клінічною симптоматикою і епідемічними закономірностями;

- роль мікробіоти нормальної мікрофлори людини в розвитку опортуністичних інфекцій;

- біологічні препарати, що застосовуються в даний час для діагностики, лікування і профілактики інфекційних захворювань, включаючи принципи їх отримання, механізм дії, показання та протипоказання до застосування вакцин і сироваток;

- принципи здорового способу життя, в тому числі усунення шкідливих звичок, несприятливо впливають на здоров'я людей.

- Вміти:

- користуватися навчальною, науковою, науково-популярною літературою, мережею Інтернет у навчальних цілях, що вкрай необхідно в їх подальшій професійній діяльності;

- дотримувати техніку безпеки при роботі з інфекційним матеріалом; проводити заключну дезінфекцію робочого місця, інструментів, лабораторного посуду;

- користуватися мікробіологічними обладнанням, включаючи збільшувальну техніку (мікроскоп, оптичні і прості лупи);

- визначити напрям і характер мікробіологічної діагностики інфекційного захворювання;

- проводити забір клінічного матеріалу та транспортування його до в мікробіологічної лабораторії для дослідження;

- проводити первинний посів клінічного матеріалу в транспортувальні середовища;

- оформити направлення на дослідження клінічного матеріалу від обстежуваних людей;

- інтерпретувати результати мікробіологічних досліджень.

- Володіти:

- базовими технологіями перетворення інформації: на текстові, табличні редактори, пошук у мережі Інтернет;

- інформацією про засади стерилізації, дезінфекції та антисептичної обробки інструментів і обладнання, щоб уникнути інфікування лікаря і пацієнта.

Основні знання, необхідні для вивчення даної дисципліни формуються в циклах:

1) гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін, в тому числі філософії, біоетики, психології і педагогіки, історії медицини, латинської мови;

2) математичних, природничих дисциплін: фізики, математики, медичної інформатики, хімії, біології, біохімії, анатомії, гістології, ембріології, цитології, нормальної фізіології.

Мікробіологія

Дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» є базовою для вивчення курсу інфекційних хвороб, фтизіатрії, дерматовенерології, епідеміології і гігієнічних дисциплін

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л.Б. Борисов, О. К. Поздєєв, А.І. Нетрусов, В.В. Звєрєв та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!