Роздрукувати сторінку

Екологічний маркетинг, як навчальна дисципліна

« Назад

Екологічний маркетинг (green marketing, ecological marketing) – це задоволення потреби орієнтованої на збереження екології та розумності користування ресурсами спільноти в екологічних товарах і послугах. Екологічний маркетинг – це маркетинг екологічних товарів і послуг.

Завдання екологічного маркетингу – просування товарів та послуг серед споживачів, партнерів і контрагентів, орієнтованих на екологічність споживання, збереження екології довкілля і екологічний стиль життя і бізнесу.

екологічний-стиль-життя

Дисципліна «Екологічний маркетинг» є дисципліною регіонального компонента для студентів спеціальності «Геоекологія».

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін «Економіка природокористування», «Виробничі технології», «Правові основи природокористування», «Оцінка впливу на навколишнє середовище».

Основна мета дисципліни «Екологічний маркетинг» - освоєння студентами основних положень стратегії і тактики здійснення менеджменту і маркетингу в природокористуванні, отримання ними достатнього комплексу уявлень про роль і місце екологічного менеджменту та маркетингу в загальній системі природоохоронної та природно-ресурсної діяльності та досягнення розуміння перспектив розвитку цих напрямків.

 

Основними завданнями дисципліни є:

- формування комплексу знань в області принципів раціонального природокористування;

- придбання навичок аналізу стану навколишнього природного середовища регіону і підприємства;

- формування принципів, методів і підходів для організації екологізації виробничих процесів і випуску екологічно чистої продукції;

- вироблення стійких поглядів студентів на екологізацію виробництва підприємств як на основу економічного і соціального процвітання суспільства.

В результаті вивчення курсу студенти ознайомляться з:

- принципами формування систем корпоративного екологічного менеджменту, факторами їх успішного функціонування;

- сучасними ринковими механізмами екологічного регулювання;

- знаходженням і встановленням прямого взаємозв'язку екологічної діяльності підприємств з можливостями залучення інвестицій, розвитком виробництва, економією і заощадженням ресурсів, зниженням втрат, підвищенням якості продукції та її конкурентоспроможністю;

- тим, що сучасна екологічна діяльність підприємств починає набувати властивості не тільки товару, але і капіталу.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- структуру сфери раціонального природокористування на підприємстві;

- функції і методи екологічного менеджменту;

- роль конкуренції в екологічній діяльності;

- основні принципи управління ризиками в екологічній діяльності;

- методи оцінки екологічного стану підприємства;

- методи управління підприємством у сфері раціонального природокористування.

Студенти повинні вміти:

- формулювати і ставити завдання (питання) для розробки та впровадження програми раціонального природокористування;

- аналізувати, розробляти, керувати і приймати управлінські рішення в екологічно ризикових ситуаціях.

Вихідні вимоги до навичок студентів - повинні володіти навичками конспектування, самостійного аналізу тексту та участі в груповому обговоренні.

Екологічний-маркетинг

Методи навчання включають в себе:

- лекції з дисципліни «Екологічний маркетинг»;

- практичні заняття;

- самостійна робота студентів;

- планові консультації.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Коробко В.І, Годін А.М., Пахомова Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Екологічний маркетинг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!