Роздрукувати сторінку

Кондитер (кондитерська справа), як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Кондитер (кондитерська справа)» висвітлює основи технології виробництва кондитерських виробів, розкриває процеси, що відбуваються при технологічній обробці сировини і напівфабрикатів, від яких залежить формування споживчих якостей виробів.

Метою вивчення дисципліни «Кондитер (кондитерська справа)» є розширення знань і придбання практичних навичок в області кондитерського виробництва, ознайомлення студентів з технологією приготування окремих видів кондитерських виробів.

технологічна-обробка

Завдання курсу полягає в систематизованому ознайомленні майбутніх інженерів з усіма етапами, прийомами обробки продуктів, фізико-хімічними змінами, що протікають в них.

В результаті вивчення професійного модуля студент повинен освоїти вид професійної діяльності «Організація та ведення процесів приготування, оформлення та підготовки до реалізації холодних і гарячих десертів, напоїв складного асортименту з урахуванням потреб різних категорій споживачів, видів і форм обслуговування й відповідні йому професійні компетенції»:

- Організовувати підготовку робочих місць, обладнання, сировини, матеріалів для приготування холодних і гарячих солодких страв, десертів, напоїв у відповідності з інструкціями та регламентами.

- Здійснювати приготування, творче оформлення та підготовку до реалізації холодних десертів складного асортименту з урахуванням потреб різних категорій споживачів, видів і форм обслуговування.

- Здійснювати приготування, творче оформлення та підготовку до реалізації холодних напоїв складного асортименту з урахуванням потреб різних категорій споживачів, видів і форм обслуговування.

- Здійснювати приготування, творче оформлення та підготовку до реалізації гарячих напоїв складного асортименту з урахуванням потреб різних категорій споживачів, видів і форм обслуговування.

- Здійснювати розробку, адаптацію рецептур холодних і гарячих десертів, напоїв, у тому числі авторських, брендових, з урахуванням регіональних потреб різних категорій споживачів, видів і форм обслуговування.

Кондитер-кондитерська-справа

Дисципліна базується на знаннях, отриманих у курсі «Введення в технологію продуктів харчування», «Фізико-хімічні основи і загальні принципи переробки рослинної сировини», «Харчова хімія».

Для якісного опанування дисципліни студент повинен:

- знати основні поняття і закони хімії, загальні уявлення про основні види сировини, їх хімічний склад;

- вміти користуватись ваговимірювальними приладами, ЕОМ, проводити розрахунки, аналітичні методи досліджень.

Дисципліна «Кондитер (кондитерська справа)» і є базовою для вивчення дисциплін: «Процеси і апарати харчових виробництв», «Проектування підприємств кондитерського виробництва», «Харчове обладнання».

Дисципліна «Кондитер (кондитерська справа)» спрямована на формування у студентів професійної компетенції: здатність розробляти заходи по вдосконаленню технологічних процесів виробництва продуктів харчування з рослинної сировини, здатність застосувати спеціалізовані знання в області технології виробництва продуктів харчування з рослинної сировини для освоєння профільних технологічних дисциплін, здатність організувати технологічний процес виробництва продуктів харчування з рослинної сировини і роботу структурного підрозділу, здатність використовувати стандартні програмні засоби при розробці технологічної частини проектів харчових підприємств, підготовці завдань на розробку суміжних частин проектів, здатність обґрунтовувати та здійснювати технологічні компонування, підбір обладнання для технологічних ліній та ділянок виробництва продуктів харчування з рослинної сировини.

виробництво-кондитерських-виробів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Васюкова А.Т., Пучкова В.Ф., Пащенко Л.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Кондитер (кондитерська справа)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!