Роздрукувати сторінку

Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія), як навчальна дисципліна

« Назад

Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих у даній місцевості станів атмосфери (умовної погоди). Багаторічний режим погоди і називають кліматом. Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже мінлива в силу постійної мінливості атмосферних процесів.

будівельна-кліматологія

Однак, в кожній місцевості існує закономірна послідовність атмосферних процесів, що визначають і погоду і клімат.

Будівельна кліматологія вивчає ті елементи клімату, які впливають на будівлі і потребують обліку при їх проектуванні, будівництві та експлуатації. Вивченню підлягають великі території країни і виділення районів з близькими параметрами клімату. Формуються закономірності кліматичного районування і на цій основі – типологічні вимоги до будівель різного призначення. Вивчаються окремі кліматичні фактори (сонячна радіація, температура повітря і т. д.) і їх вплив (і взаємодія) на матеріали, конструкції будинків і об'ємно-планувальні рішення. І, нарешті, вивченню підлягає зміна кліматичних факторів безпосередньої близькості від землі за рахунок характеристики підстилаючої поверхні і міської забудови.

Метою дисципліни є набуття студентами знань в області будівельної кліматології, застосування їх при проектуванні огороджувальних конструкцій будівель.

Завданнями дисципліни є отримання знань і умінь в області будівельної кліматології і теплозахисту будівель, захист конструкцій від зволоження, забезпечення нормативного природного освітлення та інсоляції, а так само захист від шуму.

Дисципліна «Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія)» є однією з основних спеціальних дисциплін, що визначають професійну підготовку студентів, що навчаються за профілем «Проектування будівель і споруд».

Дисципліна «Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія)» базується на знаннях, уміннях і навичках, набутих студентами під час вивчення дисциплін: «Математика», «Фізика».

огороджувальні-конструкції

Вивчивши курс, студент повинен:

-- Знати:

- закони фізики середовища, що визначають об'ємно-планувальні рішення будівель і конструктивні рішення огороджувальних конструкцій, основи конструктивних і будівельних систем.

-- Вміти:

- використовувати знання в галузі екології, економіки, використовувати у професійній діяльності природничо-наукові дисципліни.

-- Володіти:

- основами конструювання несучих та огороджувальних конструкцій.

Знання будівельної кліматології, вміння її застосовувати при проектуванні огороджувальних конструкцій і компетенції в загально-технічній і культурній областях, отримані в результаті вивчення даної дисципліни, студент повинен вміти застосовувати при вивченні всіх дисциплін професійного циклу.

Процес вивчення дисципліни «Будівельна кліматологія» спрямований на формування таких компетенцій:

- Загальнокультурні: здатність до самоорганізації та самоосвіти;

- Загальнопрофесійні: здатність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу та математичного (комп'ютерного) моделювання, теоретичного і експериментального дослідження; здатність виявити природничо-наукову сутність проблем, що виникають у ході професійної діяльності, залучити їх для вирішення відповідного фізико-математичного апарату; умінням використовувати нормативні правові документи у професійній діяльності.

Знати: Основні закони будівельної кліматології, теплозахисту і природного освітлення та інсоляції, захисту від шуму і будівельної акустики. Особливості сучасних рішень огороджувальних конструкцій.

Вміти: Вести розрахунки з використанням кліматичних даних.

Володіти: Навичками конструювання огороджувальних конструкцій і підтвердження правильності їх вирішення спеціальними розрахунками.

Архітектурна-будівельна-фізика-Кліматологія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Семенова Е.Є., Богатова Т.В., Макеєв М.Ф., Мельников Є.Д. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Архітектурна (будівельна) фізика (Кліматологія)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!