Роздрукувати сторінку

Психоаналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Психоаналіз» є навчальною дисципліною у професійному циклі, встановленим ВНЗ в рамках предметних дисциплін профільної підготовки професійної освіти за напрямом «Психологія».

Дисципліна має загальну логіку і спирається на вивчення студентами дисципліни «Історія психології», «Психологія стресу», «Введення в клінічну психологію», «Основи патопсихології», «Психологія соціальної роботи», перебуває в тісному зв'язку з дисциплінами «Аналітична психологія», «Гуманістична психологія», «Основи консультативної психології», «Транзактний аналіз» та ін.

Психоаналіз

Мета дисципліни – формування у студентів достатніх для самостійної професійної діяльності загальнокультурних та професійних компетенцій в області психотерапії, а також навичок застосування психоаналітичних методів і технік професійної діяльності бакалавра психолого-педагогічної освіти.

Досягнення поставленої мети здійснюється через реалізацію наступних завдань:

- знайомство з психоаналізом як науковою теорією і методом психотерапії;

- формування уявлень про провідні наукові напрямки (підходи) сучасного психоаналізу;

- формування уявлень про основні організаційні форми методу психоаналізу;

- вивчення процедури психоаналітичного сеансу психотерапевтичної допомоги;

- практичне оволодіння психоаналітичними техніками.

психологія

В результаті вивчення дисципліни «Психоаналіз» студент повинен:

-- Знати:

- теоретико-методологічні основи психоаналізу як навчальної дисципліни та системи психологічної допомоги;

- історію становлення та розвитку психоаналізу;

- специфічні особливості організаційних форм психоаналітичної (психодинамічної) терапії;

- теоретичні основи основних наукових напрямів (підходів) сучасного психоаналізу;

- етико-деонтологічні норми та принципи професійної діяльності психоаналітика.

-- Вміти:

- розробляти програми психоаналітичного супроводу особистості і клієнтської групи;

- вибирати адекватні проблемній ситуації методи і методики психотерапевтичної допомоги;

- застосовувати методи практичної психотерапії в психологічних і педагогічних дослідженнях.

-- Володіти:

- основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, отриманої в ході психоаналітичної діяльності;

- навичками самостійного використання та застосування у практичній професійної діяльності методів і технік психоаналітичної допомоги;

- схемою побудови і планування психотерапевтичного сеансу психоаналітичному напрямку.

психотерапія

Для забезпечення успішного опанування даної навчальної дисципліни потрібні:

– спеціально обладнана аудиторія, що оснащена індивідуальними посадочними місцями;

– мультимедійна відеоапаратура (в стандартній комплектації для практичних занять і самостійної роботи студентів);

– індивідуальний доступ студента до мережі Інтернет.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Парамонова А.А., Фрейд З., Юнг К.Г., Лаплаш Ж., Понталіс Ж.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи презентацію з курсу «Психоаналіз» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!