Роздрукувати сторінку

Математична фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Математична фізика – це математичний апарат вивчення фізичних полів – одного з центральних об'єктів сучасної фізики та інженерії. Тільки залучаючи розгляд фізичних полів і відповідний математичний апарат, вдається найбільш повно описати фізичні явища, а в цілому ряді випадків без такого залучення навіть не вдається сформулювати початкові поняття і найпростіші твердження. Тому знання тих чи інших розділів математичної фізики виявляється необхідним кожному сучасному інженерові.

Термін „математична фізика“ має більш вузький, „класичний“ сенс. Він відноситься до рівнянь в приватних похідних, що є теоретичним апаратом гідромеханіки, теорії теплопровідності та дифузії, теорії пружності, „класичної“ частини теорії електромагнітного поля. Поля, що розглядаються в цих класичних розділах, виявляється можливим трактувати як механічні системи з нескінченним числом ступенів свободи, що й зумовило спільність відповідного математичного апарату.

математичний-аналіз

Однак, незважаючи на безперечну важливість цього розділу математики, він не користується особливою популярністю у студентів інженерних спеціальностей, а згодом і у інженерів. Частково це пояснюється тим, що зазвичай рішення відповідних рівнянь представлені нескінченними рядами, за формулами для яких важко розглянути і фізично інтерпретувати поведінку цих рішень, їх зміна за зміною параметрів, граничних умов і т.д., як це легко зробити, якщо рішення представлене, наприклад, експонентою або параболою. Але ситуація радикально змінюється, якщо моделювання забезпечено засобами комп'ютерної підтримки, коли аналітичні рішення в лічені секунди можуть бути виведені на дисплей і досліджені стосовно параметрів задачі і граничних умов, а чисельні методи дозволяють швидко вирішувати складні завдання по моделюванню дуже складних систем.

Завдання цього курсу - не тільки допомогти студентам освоїти роботу з основними типами рівнянь в приватних похідних, але і прищепити смак до їх застосування в математичному моделюванні різних фізичних процесів. У багатьох випадках рішення доведені до розрахунку параметрів, що мають важливе значення для модельованих процесів, але рідко розглядаються у відповідних розділах математики.

математичний-апарат

Цілями освоєння дисципліни «Математична фізика» є поглиблене вивчення основних рівнянь математичної фізики і різних способів їх розв'язання, застосування методів математичного аналізу функцій однієї та кількох дійсних змінних до вирішення рівнянь в похідних, а також застосування отриманих знань до аналізу різних фізичних моделей.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати основні визначення та рівняння математичної фізики.

- Вміти розв'язувати типові теоретичні та обчислювальні завдання.

- Мати навички (придбати досвід) застосування методів математичного аналізу в галузі фізики.

Математична-фізика

Дисципліна відноситься до професійного циклу дисциплін і блоку дисциплін, що забезпечують підготовку бакалавра за напрямом «Математика».

Вивчення даної дисципліни базується на володінні математичним апаратом математичного аналізу і на знаннях з курсу звичайних диференціальних рівнянь. Даний курс дозволяє на прикладах розв'язання важливих прикладних задач продемонструвати можливості математичних методів, вказати ступінь їх коректності і нерозривний зв'язок між математикою і фізикою.

Для розвитку та становлення курсу свої праці присвятили такі вчені-математики: Араманович І.Г., Соболєв С.Л., Полянин А.Д., Сабітов К.Б.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Математична фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!