Роздрукувати сторінку

Нутриціологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Нутриціологія представляє собою науку, яка займається вивченням їжі, харчування, продуктів харчування.

Цілями освоєння навчальної дисципліни «Нутриціології» є підготовка фахівця, який володіє професійними компетенціями і здатного вирішувати професійні завдання, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я населення.

здоров'я-оточуючих

Завдання дисципліни:

1. Підготувати до вирішення наступних професійних завдань відповідно до спеціальності «Педіатрія»:

- формування у населення, пацієнтів та членів їх сімей мотивації, спрямованої на збереження та зміцнення свого здоров'я та здоров'я оточуючих;

- навчання дітей і їх батьків (законних представників) основним гігієнічним заходам оздоровчого характеру, що сприяє профілактиці виникнення захворювань і зміцнення здоров'я.

2. Сприяти засвоєнню знань, формуванню вмінь, навичок та компетенцій в області нутриціології.

Для освоєння дисципліни доцільна наявність знань, умінь і навичок, отриманих в ході вивчення наступних дисциплін: біохімія, нормальна фізіологія. Дисципліни, для яких освоєння даної дисципліни є доцільним: основи формування здоров'я дітей, пропедевтика дитячих хвороб, факультетська педіатрія, ендокринологія.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати навчання:

1. Знати:

- значення нутриціології в практичній діяльності лікаря-педіатра;

- основні принципи і правила здорового харчування;

- основні графічні моделі здорового раціону;

- класифікацію харчових речовин;

- норми фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах;

- хімічний склад продуктів харчування;

- різні способи комплексного аналізу раціону харчування;

- основи корекції раціону харчування;

- значення харчування у профілактиці серцево-судинних і онкологічних захворювань;

- основні принципи корекції надмірної маси тіла;

- основи використання біологічно активних добавок до їжі;

- основи здорового харчування вагітних жінок;

- основи природного вигодовування дітей першого року життя;

- основи штучного вигодовування дітей першого року життя;

- основні правила введення прикорму дітям першого року життя;

- основи здорового харчування дітей старше року.

зміцнення-здоров'я-населення

2. Вміти:

- провести опитування про раціон і режим харчування і записати одноденний раціон із зазначенням часу прийому їжі, кількості прийомів їжі, назву продуктів і страв, орієнтовну їх кількість у грамах.

- здійснити якісний і кількісний аналіз раціону харчування.

- встановити фізіологічні потреби в енергії та харчових речовинах:

-- скласти план корекції раціону і режиму харчування;

-- провести бесіду про реалізацію плану корекції раціону. Відповісти на запитання;

-- навчити основам здорового харчування і адекватної фізичної активності;

-- провести бесіду про значення харчування для профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань;

-- провести бесіду про основні засади корекції надлишкової маси тіла;

-- провести бесіду про здорове харчування вагітних жінок;

-- провести бесіду про переваги і основних правилах природного вигодовування;

-- провести бесіду про основні правила штучного вигодовування;

-- провести бесіду про правила введення прикорму дитині першого року життя;

-- провести бесіду про здорове харчування дітей старше року.

3. Володіти:

- складанням індивідуальної піраміди харчування на основі одноденного раціону;

- розрахунком і оцінкою індексу маси тіла;

- визначенням потреб в енергії та харчових речовинах з використанням таблиць в нормативних документах;

- розрахунком рівня основного обміну з використанням формули Харріса-Бенедикта;

- визначенням групи фізичної активності;

- визначенням добової потреби в енергії на підставі рівня основного обміну з урахуванням групи фізичної активності;

- розрахунком потреби в білках, жирах і вуглеводах на підставі їх процентного співвідношення від добової потреби в енергії;

- визначенням рівня основного обміну і потреби в білках з використанням експрес розрахунків;

- визначенням калорійності, вмісту білків, жирів і вуглеводів з використанням програми «Калькулятор денного раціону»;

- зіставленням змісту енергії і харчових речовин в раціоні і індивідуальних норм фізіологічних потреб.

Нутриціологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.А. Доценко, Л.В. Мосійчук, В.Г. Ребров, Л. Г. Климацька, В.Д. Малишев та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Нутриціологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!