Роздрукувати сторінку

Технологія лікарських засобів, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармацевтична технологія (фармтехнологія) - розділ науки, що займається вивченням теоретичних основ технологічних процесів одержання та переробки лікарських засобів у профілактичні, лікувальні, реабілітаційні, діагностичні та інші препарати у вигляді різних лікарських форм.

У результаті освоєння дисципліни «Технологія лікарських засобів» бакалавр здобуває знання, уміння і навички, що забезпечують досягнення мети основної освітньої програми «Хімічна технологія» профіль «Хімічна технологія синтетичних біологічно активних речовин, хіміко-фармацевтичних препаратів і косметичних засобів».

лікарська-форма

Цілі опанування дисципліни «Технологія лікарських засобів» - формування здатності розуміти сутність впливу різних фармацевтичних факторів на технологію виготовлення лікарської форми та використовувати основні теоретичні закономірності в комплексній виробничо-технологічній діяльності. При вивченні зазначених дисциплін формуються «вхідні» знання, вміння, досвід та компетенції, необхідні для успішного опанування дисципліни «Технологія лікарських засобів».

В результаті опанування дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- про основні технологічні процеси і обладнання, що використовуються в технології;

- про використання інформаційних технологій у біотехнологічних і фармацевтичних виробництвах;

- про основні біотехнологічні  процеси і обладнання, що використовуються в сучасному виробництві лікарських речовин та лікарської сировини;

- про основні нормативні документи, що стосуються виробництва, контролю якості, поширення, зберігання та застосування лікарських засобів, препаратів і виробів медичного призначення: вітчизняні та міжнародні стандарти, фармакопеї;

- загальні принципи вибору і оцінки якості і роботи технологічного обладнання використовуваного в біотехнологічних процесах і виробництві лікарських форм;

- про правила і норми санітарно-гігієнічного режиму, правила забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських препаратів на фармацевтичному порядку у відповідності з діючими нормативними документами;

- про засади екологічної безпеки виробництва і застосування лікарських препаратів, техніку безпеки, правила охорони праці.

-- Вміти:

- використовувати основні поняття і термінологію фармацевтичних технологій;

- використовувати основні поняття і термінологію біотехнологій.

-- Володіти досвідом:

- у використанні основних нормативних документів, що регламентують технологічні процеси і обладнання біотехнологічних і фармацевтичних виробництв: вітчизняні та міжнародні стандарти, фармакопеї.

Технологія-лікарських-засобів

Крім того, для успішного опанування дисципліни «Технологія лікарських засобів» паралельно повинні вивчатися дисципліни: Хімічна технологія біологічно активних речовин, Методи аналізу, контролю та оцінки відповідності біологічно активних речовин, Ресурсоефективність хіміко-фармацевтичних виробництв.

В процесі освоєння дисципліни у студентів розвиваються наступні компетенції:

1. Професійні:

- здатність і готовність здійснювати технологічний процес у відповідності з регламентом і використовувати технічні засоби для вимірювання основних параметрів технологічного процесу, властивостей сировини і продукції;

- використовувати нормативні документи з якості, стандартизації і сертифікації продуктів і виробів, елементи економічного аналізу в практичній діяльності;

- використовувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки та норми охорони праці; вимірювати і оцінювати параметри виробничого мікроклімату, рівня запиленості і загазованості, шуму, вібрації, освітленості робочих місць;

- налагоджувати та здійснювати перевірку обладнання та програмних засобів;

- перевіряти технічний стан, організовувати профілактичні огляди і поточний ремонт устаткування;

- аналізувати технічну документацію, підбирати обладнання, готувати заявки на придбання та ремонт обладнання;

-- Організаційно-управлінська діяльність:

- аналізувати технологічний процес, як об'єкт керування.

фармацевтична-технологія

Вивченню питань розвитку та становлення предмету свої праці присвятили такі вчені: А. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, І. А. Зупанець та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи тези з курсу «Технологія лікарських засобів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.