Роздрукувати сторінку

Психологія здоров’я, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Психологія здоров'я» відноситься до циклу фахових дисциплін.

Актуальність програми обумовлена тим, що майбутнім психологам, для здійснення практичної професійної діяльності, необхідно знати формування системи знань про здоров'я заради здорової людини, про профілактику фізичного, психічного і соціального здоров'я. Отримання поглиблених медичних і психологічних знань та навичок для успішної професійної діяльності, формування у людини потреби в здоровому способі життя.

психологічні-знання

Мета опанування дисципліни «Психологія здоров'я» полягає в оволодінні знаннями ключових положень клінічної психології в їх додатку до сучасної проблематики здоров'я, психологічними прийомами формування і підтримки здоров'я населення, а також створення умов для формування професійного здоров'я студентів.

Завдання:

1. Придбання студентами знань і теоретичних концепцій у галузі психології здоров'я;

2. Освоєння принципів системного і мультидисциплінарного вирішення як теоретичних, так і практичних питань підтримання, збереження, зміцнення і відновлення здоров'я;

3. Освоєння психодіагностичних прийомів, що застосовуються в клініко-психологічному дослідженні ставлення до здоров'я;

4. Формування емоційно значущого відношення студента до досліджуваного предмета, передумов формування та збереження професійного здоров'я;

5. Формування у студента навичок прийняття рішення, комунікації в професійному медичному співтоваристві.

система-знань-про-здоров’я

Дисципліна «Психологія здоров'я» є істотною складовою підготовки студентів-психологів. Підготовка бакалаврів психології з даного курсу передбачає комплексне засвоєння знань з психології здоров'я та суміжних галузей, їх фундаментальних теоретичних концепцій, прикладних аспектів стосовно до завдань підготовки майбутніх психологів.

Дисципліна базується на підсумках вивчення таких дисциплін навчального плану: «Загальна психологія», «Загальпсихологічний практикум» і «Вступ в професію», в результаті вивчення яких мають бути сформовані професійні компетенції.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни включає в себе:

- обладнані аудиторії для проведення лекційних занять;

- обладнані аудиторії;

- читальні зали;

- комп'ютерний клас з мультимедійним обладнанням;

- технічні засоби: аудіо-, відеоапаратура та аудіосистеми;

- копіювальна техніка;

- навчальні та методичні посібники (підручники, програми, навчально-методичні посібники, посібники для самостійних робіт).

Психологія-здоров’я

В рамках вивчення дисципліни використовуються як традиційні (лекції), так і інноваційні методи навчання студентів. У процесі читання лекції (проблемні лекції, лекції з елементами діалогу) рекомендується приводити приклади з практики і використовувати їх для наочності і в якості матеріалу, що ілюструє реалізацію та використання концептуальних закономірностей у практичній психології, в реальних проблемних ситуаціях.

Інформаційні та інтерактивні технології (кейс-метод, міні-дискусії в групах) доречні при обговоренні проблемних і неоднозначних питань, які потребують вироблення рішення в ситуації невизначеності і аргументованого викладу своїх поглядів, професійної позиції. Для включення нових концепцій, ідей та знань в індивідуальну смислову схему студента використовуються різного роду творчі завдання по типу проблемних завдань (практичні заняття), наприклад, самостійно проілюструвати те чи інше положення конкретним прикладом з реальних життєвих ситуацій.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г.С. Нікіфорова, В.А. Абабков, А.П. Бізюк, Н.Н. Володін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Психологія здоров’я» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!