Роздрукувати сторінку

Тератологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Тератологія — це наука, що займається вивченням причин походження, механізмів формування і прояву вроджених вад розвитку. Найважливішим розділом цієї науки є медична тератологія, яка приділяє основну увагу клінічному прояву, діагностиці цих захворювань, розробляє методи їх лікування і профілактики.

Тератогенез - це виникнення вад розвитку у плода під впливом тератогенних факторів (радіація, хімічні, лікарські речовини, інфекції). Тератогенним вважається такий вплив, що приводить до пороку розвитку ембріона або плода, що розвивався до цього нормально.

розвиток-захворювань

Вади розвитку, тобто тератогенні ефекти можуть проявлятися як анатомічними дефектами (власне каліцтва), так і генними або цитогенетичними порушеннями (біохімічні та функціональні порушення).

Мета - ознайомити майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури (АФК) з причинами, основними механізмами і закономірностями виникнення і розвитку захворювань і вроджених вад, а також компенсаторними, захисними можливостями організму.

Завдання:

1. Вивчення впливу спадковості, конституції, віку на розвиток захворювань.

2. Вивчення значення реактивності та імунітету в патології; знайомство з різними порушеннями обміну речовин, кровообігу і дихання.

3. Знайомство з сучасними даними про стрес, алергію, запалення і патологію тканинного росту.

вроджені-вади-розвитку

Одне із завдань полягає у детальній інформації про вроджену та спадкову патологію.

Дисципліна «Тератологія» входить в базову частину професійного циклу дисциплін основної освітньої програми за напрямом підготовки бакалаврів «Фізична культура для осіб з відхиленнями у стані здоров'я» профілю «Фізична реабілітація».

Основні розділи змісту: Загальне вчення про здоров'я і хвороби. Етіологія. Зовнішні і внутрішні фактори хвороб. Причини та умови виникнення хвороб. Конституція, спадковість, реактивність, імунітет і алергія і їх роль у виникненні та перебігу хвороб. Патогенез - вчення про механізми виникнення, розвитку та наслідків хвороб. Саногенез. Загальні та місцеві розлади кровообігу; гіперемія, стаз, ішемія, інфаркт, тромбоз, емболія, кровотеча, крововилив. Порушення тканинного харчування, обміну речовин і зростання тканин. Дистрофії, атрофії, гіпо- і гіперплазії, гіпотрофії, некроз, регенерація, пухлини. Запалення і лихоманка, як типові патологічні процеси.

Поняття і предмет тератології; класифікація вроджених вад розвитку; етіологічні причини; етапи індивідуального розвитку, критичні періоди; пороки розвитку ембріона і плода; вроджені вади і аномалії розвитку сенсорних систем; аномалії розвитку зовнішнього і внутрішнього вуха; аномалії розвитку очей; комбіновані пороки і аномалії розвитку; вади розвитку опорно - рухового апарату; дефекти розвитку трубчастих кісток та хребта; аномалії м'язів і м'язових сухожиль; системні вади розвитку; вади розвитку ЦНС; численні вроджені вади розвитку; хромосомні хвороби і генні синдроми.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати:

- базові положення основних патологічних процесів;

- базові положення функціональних розладів у організмі хворої людини;

- мати уявлення про значення захисних, компенсаторних процесів в перебігу захворювань і відновлення втрачених функцій.

б) вміти:

- застосовувати отримані знання і навички в розробці заходів з реабілітації хворих та інвалідів.

Тератологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: О. Л. Тарасова, А. В. Сапего, І. А. Полковніков, Л. В. Горелова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Тератологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.