Роздрукувати сторінку

Дерматологія та венерологія (Дерматовенерологія), як навчальна дисципліна

« Назад

У процесі підготовки лікаря-дерматовенеролога (ординатура) обов'язковим є визначення базисних знань, умінь і навичок, які навчаються перед початком навчання (вхідний контроль). Поточний контроль знань здійснюється в процесі вивчення навчального модуля. По закінченні вивчення кожного модуля проводиться проміжний, а потім рубіжний контроль. При цьому використовуються різні форми контролю: вирішення ситуаційних завдань, тестовий контроль, робота на манекенах, в поліклініці і стаціонарі, захист атестаційної роботи, диференційований залік та ін.

По закінченні навчання в ординатурі проводиться державна (підсумкова) атестація, яка здійснюється за допомогою проведення іспиту. Мета державної (підсумкової) атестації − виявлення теоретичної і практичної підготовки учня у відповідності з вмістом основної професійної освітньої програми післявузівської професійної освіти за спеціальністю «Дерматовенерологія».

Дерматологія-та-венерологія-Дерматовенерологія

У робочій програмі наводиться загальний список рекомендованої літератури та перелік законодавчих, нормативно-інструктивних документів, інформаційне забезпечення.

Завданнями дисципліни є:

- навчити студентів виконувати заходи щодо формування мотивованого ставлення населення до збереження та зміцнення свого здоров'я та здоров'я оточуючих в умовах напруженої епідемічної ситуації щодо заразних шкірних та венеричних захворювань;

- знати організацію проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження заразних шкірних та венеричних захворювань;

- ознайомити студентів з поширеністю, етіологією, патогенезом, клінічними ознаками, принципами лікування шкірних і венеричних захворювань;

- сформувати у студентів навички діагностики та надання невідкладної дерматологічної допомоги;

- навчити використовувати засоби фітотерапії, основних курортних факторів у хворих шкірними захворюваннями, які потребують реабілітації.

лікар-дерматовенеролог

Навчальний матеріал з дисципліни «Дерматовенерологія» опановується студентами посистемно, при цьому викладання методів діагностики та загальних питань лікування хворих передує викладанню основ приватної патології. Основна увага приділяється клінічним ознакам шкірних та венерологічних хвороб, сучасних методів інструментальної і лабораторної діагностики, використовуючи знання про новітні концепції етіології та патогенез захворювань, а також нових методів лікування та реабілітації.

По закінченні навчання лікар-фахівець повинен знати:

- організацію дерматовенерологічної допомоги населенню;

- профілактичний напрямок в дерматовенерології;

- загальні питання стандартизації лікарських засобів, експертизи працездатності та медичного страхування в дерматовенерології;

- етику і деонтологію в дерматовенерології;

- анатомію і фізіологію шкіри, загальну патологію шкірних хвороб, імунітет та імунопатологічні реакції, а також принципи лікування шкірних хвороб, інтерпретацію гістологічного висновку біопсії шкіри;

- етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику та лікування інфекційних, паразитарних і не інфекційних захворювань шкіри;

- епідеміологію, мікробіологію збудника інфекційних та паразитарних хвороб шкіри, інтерпретацію лабораторних досліджень при даних захворюваннях;

- морфофізіологічні особливості та шляхи передачі патогенних грибів, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, діагностику та лікування грибкових захворювань шкіри і псевдомікозів, особливості мікозів при імунодефіцитних станах;

- біологію блідої трепонеми, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, імунологію, діагностику і лікування сифілісу, м'якого шанкра, венеричної лімфогранулеми, пахової гранульоми, тропічних трепонематозів, беджель, пінти;

- епідеміологію, мікробіологію збудників, етіологію, патогенез, класифікацію, діагностику та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом;

- реактивність дитячого організму, клініко-лабораторне обстеження дітей, нозологію дерматозів і шкірні реакції у дітей різного віку, особливості догляду за шкірою та лікування дерматозів у дітей;

- організацію клінічної лабораторної діагностики у дерматовенерології, клінічну лабораторну діагностику при захворюваннях шкіри, сифілісі, трепонемотозах і інфекціях, що передаються статевим шляхом, інтерпретацію даних лабораторних досліджень в дерматовенерології.

венеричні-захворювання

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Ціп Л.В., Куліков Ю.А., Данилюк Г.П., Кулікова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Дерматологія та венерологія (Дерматовенерологія)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!