Роздрукувати сторінку

Медична апаратура, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична апаратура, яка є якісною - це головний чинник для проведення ефективної діагностики та лікування пацієнтів.

Метою освоєння дисципліни «Медична апаратура» є оволодіння знаннями фізико-технічних принципів роботи і застосування основних видів лікувально-діагностичної апаратури, що використовується в сучасній медицині.

сучасна-медицина

Завданнями освоєння дисципліни «Медична апаратура» є:

- аналіз сучасних тенденцій і перспектив розвитку медичного приладобудування;

- класифікація та огляд основних технічних груп і класів сучасної лікувально-діагностичної апаратури, використовуваної в країні і за кордоном;

- вивчення теоретичних засад та фізико-технічних основ методів діагностики, лікування і профілактики реалізуються за допомогою сучасної медичної апаратури;

- вивчення правил роботи з типовими та новими медичними приладами та апаратами (у тому числі з комп'ютеризованими і автоматизованими медичними системами та комплексами), включаючи їх призначення, принцип дії і пристрій, а також сфера їх застосування;

- ознайомлення з правила технічної та функціональної безпеки при експлуатації основних видів лікувально-діагностичної апаратури при роботі з пацієнтами;

- вивчення основ метрологічного контролю засобів вимірювання медичного призначення.

Медична-апаратура

Навчальна дисципліна «Медична апаратура» відноситься до варіативної частини базової частини дисциплін по спеціальності «Лікувальна справа».

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі знання, вміння і навички, сформовані попередніми дисциплінами: фізика, математика, медична інформатика, а також основи знань дисциплін по спеціальності «Лікувальна справа».

Вимоги до «вхідних» знань, умінь і готовностей учня, необхідні для освоєння даної дисципліни і придбаними в результаті освоєння попередніх дисциплін (модулів):

− знання: основ фізичних і технічних методів використовуваних у медицині;

− уміння: користуватися медико-фізичними методами та медико-технічними пристроями в обсязі, передбаченому змістом розділів цієї Програми;

- здійснювати виконання лабораторних робіт, самостійно працювати з науково-технічною літературою;

− навички: використання методів обробки та аналізу результатів вимірювань та інших медико-фізичних та медико-технічних даних, включаючи інтерпретацію отриманих результатів.

лікувально-діагностична-апаратура

Дисципліни та практики, для яких освоєння даної дисципліни (модуля) необхідно попереднє: фізика, математика, медична інформатика.

Для вивчення даної дисципліни необхідно засвоєння таких дисциплін: «Хімія», «Математика», «Біохімія», «Фізика», «Біологія людини і тварин», «Біофізичні основи живих систем», «Технічні методи діагностики і лікувальних впливів».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування загальнокультурних та професійних компетенцій, ведення науково-дослідницької діяльності:

- здатність працювати в команді, толерантно сприймаючи соціальні і культурні відмінності;

- здатність до самоорганізації та самоосвіти;

- здатність вирішувати задачі аналізу і розрахунку характеристик електричних ланцюгів.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.Н. Баранов, В.А. Календер, В.Є. Синіцин, А.В. Дунаєв та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Медична апаратура» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!