Роздрукувати сторінку

Нейтронна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Поряд з протонами всі ядра, за винятком водню, містять нейтрон – нейтральну квазістабільну частинку з масою трохи більшою маси протона.

Так як маса речовини зосереджена в ядрах, то більше половини маси Землі полягає в нейтронах. Основні процеси руху й перетворення речовини у Всесвіті пов'язані з фізикою атомних ядер і складових їх протонів і нейтронів – головних носіїв енергії у Всесвіті.

заряджені-частинки

Мета курсу «Нейтронна фізика» – ознайомлення з фізикою нейтронного випромінювання, його властивостями, процесами взаємодії з речовиною.

Нейтрони являють собою ідеальний інструмент для дослідження різних речовин, висока ефективність якого зумовлена їх унікальними властивостями:

- нейтрони електрично нейтральні, тому їх проникаюча здатність значно перевищує проникаючу здатність електронів та інших заряджених частинок. Це дозволяє проводити неруйнівний контроль деталей і матеріалів, що знаходяться в екстремальних умовах, наприклад всередині комірки надвисокого тиску, у високотемпературній печі або при низькій температурі всередині кріостата;

- рентгенівське випромінювання розсіюється електронною оболонкою атомів, в той час як нейтрони взаємодіють з ядрами, розмір яких набагато менше розміру оболонки. Отже, нейтрони дозволяють з більшою точністю визначати положення атомів.

Цілі та завдання навчальних занять курсу «Нейтронна фізика»: ознайомлення студентів з основними властивостями нейтронів і зі значенням нейтронів для фундаментальної ядерної фізики і роллю реакцій з нейтронами в сучасній енергетиці. Розгляд сучасного стану і основних експериментальних і теоретичних методів вивчення ядерних реакцій з участю нейтронів. Розгляд фізичних принципів, що лежать в основі ядерної енергетики. Ознайомлення з практичною роботою промислових ядерних енергетичних реакторів на теплових і швидких нейтронах. Підготовка студентів до участі в постановці і проведенні експериментальних досліджень ядерних реакцій, що викликаються нейтронами малих і середніх енергій і до проведення теоретичного аналізу експериментальних даних.

Нейтронна-фізика

Для успішного освоєння програми дисципліни «Нейтронна фізика» студентам необхідно прослухати курси лекцій «Квантова механіка» та «Структура атомних ядер».

В результаті опанування курсу учні повинні:

- Знати зміст дисципліни «Нейтронна фізика».

- Мати уявлення про особливості ядерних реакцій, що викликаються нейтронами.

- Розуміти, яку конкретно інформацію про структуру атомних ядер можна отримати, використовуючи експериментальні дані про ядерні реакції з нейтронами при малих і середніх енергіях.

- Знати основні принципи, що використовуються для отримання нейтронних пучків.

- Мати уявлення про нейтрону силову функцію і методи її отримання.

- Розуміти фізичні процеси, що відбуваються у ядерних реакторах і принципи їх роботи.

- Мати уявлення про термоядерну енергетику.

Результати, отримані в рамках "Нейтронної фізики", знаходять широке застосування як в наукових, так і в прикладних дослідженнях: у фізиці елементарних частинок, ядерної фізики, фізики твердого тіла, ядерної енергетики, радіаційної дефектоскопії, у військовій техніці, медицині і т.д. Тому в даний час не можна бути грамотним фахівцем у галузях фізики, пов'язаних з використанням іонізуючих випромінювань, без знання основних досягнень і положень "Нейтронної фізики".

Лектор повинен мати вищу освіту та вчений ступінь не нижче кандидата наук. Викладачі, що ведуть практичні заняття, повинні мати вищу освіту та вчений ступінь не нижче магістра фізики.

нейтронне-випромінювання

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.Є. Бунаков, Л.В. Краснов, А.С. Давидов, В.С. Ішханов, І.М. Капітонов, Е.І. Кебін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Нейтронна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!