Роздрукувати сторінку

Виробнича практика з хімічної технології, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Виробнича практика з хімічної технології» є одним з найважливіших розділів структури навчального плану підготовки бакалаврів і обов'язковою частиною основної професійної освітньої програми вищої освіти. Ця дисципліна відноситься до базової частини навчального плану профілю підготовки «Технологія і переробка полімерів» напряму «Хімічна технологія».

технологічний-процес

«Виробнича практика з хімічної технології» являє собою вид навчальних занять, безпосередньо орієнтованих на професійно-практичну підготовку студентів бакалаврату.

Метою курсу «Виробнича практика з хімічної технології» є розвиток і поглиблення теоретичних знань студентів, набуття ними практичних навичок, професійних компетенцій та досвіду професійної діяльності, підготовка до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробнича практика з хімічної технології» є:

1) одержання знань про сукупність засобів, прийомів, способів, використовуваних у технології і переробки полімерів, сучасних науково-технічних досягненнях у галузі синтезу полімерів із заданими властивостями;

2) набуття навичок роботи з технологічним обладнанням, призначеним для синтезу речовин, вимірювання технологічних параметрів процесу та аналізу якості сировини та виробленої продукції;

3) вивчення хімічних і фізико-хімічних основ синтезу мономерів, полімерів за стадіями, включаючи побічні процеси, основного і допоміжного обладнання, апаратури, обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, сучасних матеріалів, складання і контролю виробів, нової техніки, що застосовується на підприємстві;

4) знання правил техніки безпеки при експлуатації, монтажі і ремонті устаткування, виробничої санітарії, пожежної безпеки та норм охорони праці;

5) вміння використовувати нормативні документи з якості, стандартизації і сертифікації продуктів і виробів.

виробничий-процес

Практика проводиться на профільних промислових підприємствах, що виробляють полімери і мономери або переробляють полімери у вироби і матеріали загальнотехнічного та побутового призначення (волокна, фарби, емалі, лаки, герметики, шини та інші вироби).

В результаті вивчення курсу «Виробнича практика з хімічної технології» студент повинен знати:

1) технологічний процес у відповідності з регламентом і технічні засоби для вимірювання основних параметрів технологічного процесу, властивостей сировини і продукції;

2) хімічні і фізико-хімічні основи виробничих процесів;

3) нормативні документи з якості, стандартизації і сертифікації продуктів і виробів;

4) правила техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки та норм охорони праці.

В результаті вивчення курсу «Виробнича практика з хімічної технології» студент повинен вміти:

1) здійснювати технологічний процес у відповідності з регламентом і використовувати технічні засоби для вимірювання основних параметрів технологічного процесу, властивостей сировини і продукції;

2) проводити технологічні розрахунки хіміко-технологічного процесу та обладнання;

3) застосовувати нормативні документи з якості, стандартизації і сертифікації продуктів і виробів та елементи економічного аналізу для вирішення завдань професійної діяльності;

4) перевіряти технічний стан, організовувати профілактичні огляди і поточний ремонт обладнання, готувати обладнання до ремонту і приймати обладнання з ремонту.

Виробнича-практика-з-хімічної-технології

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гамор А.Ф., Т.Ю. Стукен та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Виробнича практика з хімічної технології» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!