Роздрукувати сторінку

Інформаційні технології в фармації, як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційні технології в фармації – навчальна дисципліна, що займається вивченням шляхів застосування використання різних засобів роботи з інформацією у фармацевтичній галузі.

Інформаційні технології в фармації – предмет, що вивчає методи, прийоми, засоби роботи з інформацією в фармації.

Інформаційні технології в фармації – це галузь знань, що досліджує методологію застосування засобів збирання, обробки, накопичення, систематизації та аналізу інформації у фармацевтичних цілях.

Інформаційні-технології-в-фармації

Предметом вивчення курсу Інформаційні технології в фармації є інформація, бази даних фармацевтичної галузі.

Об’єктом предмета Інформаційні технології в фармації є апаратне та програмне забезпечення, що використовується для роботи з інформацією у фармацевтичній галузі.

Завданнями вивчення дисципліни Інформаційні технології в фармації є:

розширення знань про сфери використання інформаційних технологій;

- вироблення умінь працювати з базами даних і управляти ними;

- опанування навичок роботи з прикладними програми фармацевтичної галузі;

- оволодіння вміннями розробляти алгоритми застосування інформаційних технологій у фармації.

Метою вивчення дисципліни Інформаційні технології в фармації є формування у студентів умінь і навичок працювати з базами даних і прикладними програмним забезпеченням фармацевтичної галузі.

Вивченням інформаційних технологій займалися багато вчених, але саме їх застосування у фармації ґрунтується виключно на основоположних працях галузі та потребує подальших досліджень.

Цікаво, що виникнення інформаційних технологій в Україні пов’язане з іменем В. М. Глушкова, засновника всесвітньовідомого Інституту кібернетики Національної академії наук України.

Курс-інформаційні-технології-в-фармації

Інформаційні технології в фармації дозволяють здійснювати такі дії:

- збирання і фіксування інформації;

- накопичення та зберігання наявної інформації;

пошук інформації у базах даних;

- передавання та обмін інформаційними даними.

Інформаційні технології в фармації тісно пов’язані з такими предметами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи, автоматизація інформаційних систем, системи управління базами даних.

Завдяки використанню інформаційних технологій в фармації користувач може не просто здійснювати пошук необхідних медпрепаратів, але й дізнаватись їх вартість, місце продажу, обирати найвигіднішу для нього цінову позицію, визначати препарати-аналоги, а також навіть сумісність декількох препаратів між собою або їх взаємодію з іншими лікарськими засобами.

Отже, навчальна дисципліна Інформаційні технології в фармації дає можливість студентам навчитись практичному застосування інформаційних технологій у фармацевтичній галузі, зокрема працювати з базами даних фармації, отримувати та оперувати інформацією про фармацевтичні засоби задля забезпечення підприємницьких цілей фармацевтичної індустрії та потреб, інтересів і запитів споживчого ринку фармацевтичних засобів.

Впровадження інформаційних технологій у фармацевтичну галузь стало рушійною силою розвитку маркетингу цієї сфери та інноваційним проривом для виробника, посередника, надавача та покупця (користувача) фармацевтичних послуг.

Предмет-інформаційні-технології-в-фармації

Фахівець, що успішно опанував інформаційні технології в фармації, – це людина, яка досконало володіє засобами обробки великих масивів інформації, на рівні експерта вміє працювати з прикладними програмами фармацевтичної галузі.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для виконання різних наукових робіт. Як досягти успішного результату в такому випадку? Треба неодмінно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити розрахункову чи контрольну роботу з предмету Інформаційні технології в фармації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!