Роздрукувати сторінку

Внутрішня медицина, як навчальна дисципліна

« Назад

Внутрішня медицина становить найбільш важливий розділ клінічної медицини і включає в себе більшість захворювань людини.

Її предметом є епідеміологія, етіологія, патогенез, семіотика, діагностика, прогнозування, консервативне лікування і профілактика захворювань. Чітко виділити безлічі захворювань, які становлять предмет внутрішніх хвороб, не можна.

профілактика-захворювань

Мета дисципліни «Внутрішня медицина»: зміцнення фундаментальних знань, пов'язаних з патологією внутрішніх органів та їх впровадження в практику, знання особливостей перебігу, діагностики, відповідного лікування і профілактики захворювань внутрішніх органів, розвиток клінічного мислення і формулювання клінічного діагнозу – ключових елементів у підготовці будь-якого лікаря.

Цілі, що досягаються при навчанні даній дисципліні:

1. На рівні знання і розуміння:

- удосконалення і зміцнення знань, накопичених на 4 і 5 курсах, збагачення та поглиблення своїх знань;

- вивчення атипових варіантів захворювань внутрішніх органів;

- правильна оцінка даних фізикального обстеження пацієнта, лабораторного та інструментального обстеження;

- розвиток здатності інтерпретації даних діагностики та індивідуального лікування.

На рівні застосування:

- підвищення рівня знань та набуття досвіду діагностики, диференційної діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів;

- оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень;

- правильне заповнення медичної документації;

- надання клінічної підготовки у відділеннях внутрішніх хвороб, максимально наближених до роботи в умовах самостійної медичної практики;

- розвиток науково-дослідних проектів в області Внутрішньої медицини.

На рівні інтеграції:

- оцінка значення внутрішньої патології у контексті загальної медицини і медичної інтеграції суміжних дисциплін;

- оцінка розвитку фізіологічних процесів, етіології і патофізіології патологічних процесів дорослих;

- подальший розвиток клінічного мислення, заснованого на принципи диференціальної синдромальної діагностики, вибір строго індивідуального лікування різних нозологічних форм;

- творчий підхід до проблем внутрішньої медицини;

- визначення взаємозв'язку внутрішніх хвороб та інших медичних дисциплін (фтизіатрія, онкологія, ендокринологія тощо);

- можливість об'єктивно і самостійно оцінити свої знання в цій галузі;

- здатність набувати нові знання в області Внутрішньої медицини.

Внутрішня-медицина

«Внутрішня медицина» є інтегративною міждисциплінарною клінічною спеціальністю, яка створює необхідні навички для постановки правильного діагнозу на підставі анамнезу, клінічного обстеження та лабораторних даних диференціального діагнозу при невідкладних ситуаціях, вивчення елементів профілактики і лікування внутрішніх хвороб.

Для отримання гарної підготовки з дисципліни «Внутрішня медицина» потрібні глибокі знання з досліджуваних в попередні роки предметів (пропедевтика, пульмонологія, фтизіатрія, кардіологія, гастрологія, нефрологія, ревматологія, онкологія, ендокринологія тощо).

Дисципліна «Внутрішня медицина» викладається в класичній манері: лекції та практичні заняття. На лекціях читається теоретичний матеріал. Практичні заняття складаються з:

- Курації пацієнтів: Студенти щоденно заповнюють історії хвороби хворих, виписки з історії хвороби і інші медичні документи. Беруть участь в обході хворих разом з професором, доцентом, завідувачем відділенням. Беруть участь у параклінічних обстеженнях (рентгенографії, ендоскопії і т. д.) та консультації фахівців.

- Семінарів: на семінарах обговорюються і аналізуються найбільш важливі питання внутрішніх хвороб, такі як етіологія, патофізіологія, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, лікування, профілактика, експертиза працездатності. Семінари проходять у формі обговорень.

- Аналізу клінічних випадків: для аналізу обрані пацієнти з хворобою, діагноз якої є складним, або пацієнт з рідкісною патологією, яка представляє теоретичний і практичний інтерес. Будуть розглянуті особливості атипових захворювань, їх діагностика і диференціальна діагностика, підбір лікування і обґрунтування кожного лікарського препарату. Також будуть обговорюватися профілактика захворювань та експертиза працездатності.

- Чергування студентів у клініці: під час проходження дисципліни «Внутрішня медицина» кожен студент повинен провести два чергування у клініці, під час яких, робить вечірній обхід хворих з черговим лікарем, при необхідності коригує лікування, надає швидку медичну допомогу, вдосконалює свої практичні навички і т. д.

внутрішні-органи

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ботнару В., Гаврилюк А., Корлетяну А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Внутрішня медицина» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!