Роздрукувати сторінку

Конструктивна географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Конструктивна географія — практична спрямованість географічної науки в цілях розробки проблем раціонального, комплексного використання природних ресурсів, управління навколишнім середовищем і охороною природи в інтересах народного господарства і здоров'я людей.

Термін введений у вживання академіком В.П. Герасимовим в шістдесятих роках минулого століття.

сучасна-географія

Мета дисципліни: формування систематизованих знань і уявлень в області сучасних проблем географії.

Основні завдання дисципліни:

- показати світоглядний характер сучасної географії та ключові проблеми, що стоять перед нею;

- охарактеризувати кризу в географічній науці і теоретичні проблеми сучасної географії;

- розглянути основні комплексні та прикладні аспекти розвитку сучасної географії;

- дати поняття про суть і види географічного прогнозування та його ролі в розвитку сучасної географії;

- розглянути географічні проблеми розвитку екогеосистем;

- показати роль сучасної географії у вирішенні глобальних і регіональних геоекологічних проблем;

- розглянути географічні проблеми «парникового ефекту» з позицій сучасного глобального потепління клімату, а також нові моделі і теорії зледенінь, що пояснюють це потепління;

- показати географічні та соціально-економічні причини і наслідки повеней та інших стихійних лих, і проблем їх прогнозування.

Конструктивна-географія

Дисципліна «Конструктивна географія» відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини.

Для освоєння дисципліни «Конструктивна географія» використовують знання, вміння та види діяльності, сформовані у процесі вивчення предметів «Фізична географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Загальна економічна та соціальна географія», «Методика навчання і виховання (за профілем підготовки - Географія)».

Дисципліна «Конструктивна географія» інтегрує отримані раніше географічні знання і формує цілісну картину сучасних наук про Землю, і проблем, що стоять перед ними.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні сучасні проблеми в різних розділах фізичної географії;

- основні сучасні проблеми соціально-економічної географії;

- сучасні теорії та гіпотези зміни клімату;

- основні проблеми антропогенного впливу на географічне середовище.

-- Вміти:

- користуватися географічними тематичними картами, статистичними даними, геоінформаційними системами, навчальною і науковою літературою;

- орієнтуватись у сучасних проблемах географії;

- прогнозувати можливі негативні і позитивні екологічні наслідки різних видів антропогенної діяльності;

- користуватися різними тематичними картами, статистичними даними, геоінформаційними системами, навчальною і науковою літературою.

-- Володіти:

- навичками географічного прогнозування і моделювання;

- прийомами читання географічних і тематичних карт;

- навичками прийняття самостійних рішень;

- способами презентації економіко-географічної інформації.

географічна-наука

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: С.Л. Бакланова, Д.М. Панков, Є.Б. Манузіна, Є.Є. Норіната ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Конструктивна географія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!