Роздрукувати сторінку

Клінічна фармакологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Клінічна фармакологія – це клінічна дисципліна, що вивчає закономірності взаємодії лікарських засобів з організмом людини для підвищення ефективності та безпеки їх застосування при призначенні фармакотерапії пацієнту з конкретним захворюванням чи синдромом.

Раціональний вибір лікарського засобу, тобто підходящий для даного хворого, економічний, ефективний і безпечний, залежить від рівня професійної освіченості спеціаліста, джерел отримання інформації, вміння критично осмислювати пропоновану інформацію, а також від особистісних якостей фахівця: тенденції до вироблення стереотипів у виборі ліків або некритичній перевазі новинок на фармацевтичному ринку.

Клінічна-фармакологія 

Безсумнівно, що сьогодні вибір лікарського препарату також часто пов'язаний з маркетинговою активністю фірм-виробників і не завжди є оптимальним з позицій клінічної фармакології.

Головне завдання клінічної фармакології – навчити фахівця правильно вибирати найбільш клінічно ефективний і безпечний лікарський засіб при конкретному захворюванні у конкретного хворого, а також вказати доступні інформативні критерії ефективності його застосування і безпеки.

Мета дисципліни - формування здібності у студентів раціонального вибору лікарських засобів для проведення ефективної, безпечної, індивідуалізованої, контрольованої фармакотерапії у пацієнтів з використанням основних даних щодо фармакокінетики, фармакодинаміки, фармакогенетики, фармакоекономіки, небажаних лікарських реакцій.

Дисципліна «Клінічна фармакологія» відноситься до базової (обов'язкової) частини освітньої програми.

Клінічна фармакологія є обов'язковою і важливою ланкою в процесі формування знань лікаря практично будь-якої спеціальності, що розвивають клінічне мислення.

На основі знань фармакодинаміки, фармакокінетики, взаємодії лікарських засобів, їх небажаних ефектів з урахуванням виявлених нозологічних форм захворювань, супутніх станів і анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму дисципліна формує клініко-фармакологічні методи ефективного та безпечного застосування лікарських засобів.

Вивчення клінічної фармакології базується на наступних основних дисциплінах:

- Фармакологія, всі теми.

- Біоорганічна хімія: поняття про ферменти, вітаміни, гормони, обмін ліпідів, вуглеводів, білків, взаємозв'язок обміну білків, жирів і вуглеводів, хімічні основи виникнення та проведення нервових імпульсів.

- Мікробіологія: класифікація мікроорганізмів, фізіологія бактерій, вплив факторів зовнішнього середовища на мікроби, вчення про інфекцію.

- Нормальна фізіологія: загальна фізіологія центральної нервової системи, нервова регуляція вегетативних функцій, гормональна регуляція фізіологічних функцій, фізіологія системи крові, кровообігу, дихання, травлення. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція.

- Імунологія: вчення про імунітет, алергії, специфічну імунопрофілактику та імунотерапію інфекційних захворювань.

- Інфекційні хвороби: діагностика та лікування дитячих інфекцій, менінгококової інфекції, ВІЛ – інфекції.

- Шкірні та венерологічні хвороби: діагностика та лікування атипових дерматитів, грибкових захворювань.

- Психоневрологія: діагностика, клінічний перебіг епілепсії, порушень сну, психосоматичні захворювання.

лікарські-засоби

Зв'язок з наступними дисциплінами: клінічна фармакологія є однією з основних клінічних дисциплін.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля):

– готовність до медичного застосування лікарських препаратів та інших речовин і їхніх комбінацій при вирішенні професійних завдань;

– здатність до визначення тактики ведення пацієнтів з різними нозологічними формами.

фармакотерапія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.В. Косарєв, С.А. Бабанов, А.В. Астахова, В.К. Лєпахіна та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Клінічна фармакологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!