Роздрукувати сторінку

Фармакологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармакологія — медико-біологічна наука про лікарські речовини і їх дію на організм; в більш широкому сенсі — наука про фізіологічно активні речовини взагалі і їх дію на біологічні системи.

Цілі та завдання вивчення дисципліни: провізор повинен виробити навички по роботі з різною довідковою літературою з фармації та фармакології, з анотаціями про лікарські засоби (ЛЗ), а також орієнтуватися в медичних довідниках по нозології. Провізор повинен вміти узагальнювати інформацію про традиційні і нові ЛЗ, що надходять на фармацевтичний ринок і доводити її до лікарів, аптечних працівників та населення. При цьому слід звертати увагу на перелік життєво необхідних і найважливіших ЛЗ, основних і додаткових препаратів, а так само мати інформацію про фармакоекономічні витрати на профілактику та лікування конкретних захворювань.

лікарські-речовини

Основні знання, вміння та навички, якими студент повинен оволодіти в результаті вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

- об'єднуючий принцип і логічну структуру окремих класів і груп лікарських засобів;

- основні характеристики кожного класу лікарських засобів;

- порівняльну значимість різних груп лікарських засобів для медичної практики;

- класифікацію, перелік основних лікарських засобів фармакотерапевтичної групи, їх механізм дії, порівняльну фармакодинаміку і фармакокінетику, показання до застосування, побічні ефекти, протипоказання, економічну характеристику, схеми дозування;

- фармакологічну характеристику основних препаратів-представників та їх відмінні особливості;

- міжнародні непатентовані назви (МНН), торгові назви основних препаратів-представників, їх форми випуску та дози;

- сумісність лікарських засобів та відомості про лікарську несумісність.

Фармакологія

Студент повинен вміти:

- користуватися медичними і фармацевтичними офіційними виданнями, монографіями, різноманітною довідковою літературою, анотаціями лікарських засобів, навчальною та періодичною літературою, а також отримувати необхідну інформацію з фармакології в Інтернеті;

- орієнтуватися в номенклатурі ЛЗ, розподіляти препарати по фармакологічним, фармакотерапевтичним, хімічним групам; визначати належність препарату до фармакологічної групи; визначати місце лікарського препарату в класифікації лікарських засобів;

- визначати з міжнародної назви лікарського засобу його фармакологічну групу і приводити його торгові назви;

- аргументувати можливість заміни відсутнього препарату на інший з аналогічною фармакотерапевтичною і фармакологічною активністю;

- здійснювати обґрунтований вибір препаратів з урахуванням клінічного діагнозу пацієнта, дані щодо супутніх захворюваннях, індивідуальної непереносимості, особливості фармакодинаміки і фармакокінетики лікарського препарату;

- інформувати пацієнта про раціональний прийом лікарських засобів, про можливі негативні реакції та заходи їх усунення;

- контролювати правильність виписування лікарських рецептів та коректувати їх при необхідності;

- володіти навичками складання, аналізу, передачі фармацевтичної та фармакологічної інформації і кваліфіковано доводити цю інформацію до відома лікарів, аптечних працівників та населення.

Тематичний план дисциплін:

1. Вступ у курс фармакології.

2. Загальні закономірності фармакокінетики.

3. Загальні закономірності фармакодинаміки.

4. Засоби, що діють переважно на еферентну нервову систему.

5. Засоби, що діють переважно на аферентну нервову систему.

6. Засоби, що регулюють функції ЦНС.

фармокінетика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Харкевич Д.А., Бузлама А.В., Бурбелло А.Т., Петров В.Є. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно швидко та якісно написати магістерську роботу чи реферат з курсу «Фармакологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.