Роздрукувати сторінку

Лісова таксація і лісовпорядкування, як навчальна дисципліна

« Назад

Ліс є для нашої країни одним з найважливіших природних факторів. Крім усього він є єдиним джерелом отримання деревини, що має широке застосування в будівництві, целюлозно-паперової промисловості і ін. галузях промисловості. Наша країна є одним з найбільших заготівельників деревної сировини, ліс, отже, є об'єктом господарської діяльності.

Для раціонального ведення лісової діяльності, оцінки динаміки і розвитку лісів, оптимальності існуючих насаджень і відповідності їх умов зростання, контролем правильності ведення лісового господарства, якістю та ефективністю виконання господарських заходів необхідна певна інформація, яку дає лісова таксація.

таксація

Метою освоєння дисципліни  «Лісова таксація і лісовпорядкування» є сприяння формуванню професійних навичок майбутніх бакалаврів. З допомогою таксації вирішуються завдання по формуванню інформаційної бази на лісову продукцію, вона оцінює стан і динаміку лісових ресурсів, дає різнобічну оцінку лісових і лісопаркових ландшафтів.

Завдання дисципліни:

Вивчення дисципліни ґрунтується на використанні математичних методів: стереометрії, теорії ймовірностей і математичної статистики. Таксація служить технічною та методичною базою для вирішення наукових і практичних завдань інших дисциплін: лісівництва, лісових культур, лісозахисту, лісовпорядкування, лісоуправління.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен оволодіти основними вимогами, що характеризують професійну діяльність бакалаврів.

Область професійної діяльності бакалаврів включає: планування і здійснення охорони, захисту та відтворення лісів, їх використання, моніторингу стану інвентаризації та кадастрового обліку в природних, техногенних та урбанізованих ландшафтах, управління лісами для забезпечення багатоцільового, раціонального, безперервного використання лісів для задоволення потреб суспільства в лісах і лісових ресурсах, державний лісовий контроль і нагляд.

лісові-ресурси

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є:

- лісові і урбо-екосистеми різного рівня та їх компоненти: рослинний і тваринний світ, ґрунти, поверхневі і підземні води, повітряні маси тропосфери;

- природно-техногенні лісогосподарські системи, що включають споруди та заходи, що підвищують корисність природних об'єктів і компонентів природи: лісові і декоративні розсадники, лісові плантації, штучні лісові насадження, лісопарки, гідромеліоративні системи, системи рекультивації земель, природоохоронні комплекси; лісові природні території та інші ліси високої природоохоронної цінності, що мають виключні або особливо важливі екологічні властивості, екосистемні функції та соціальну роль;

- системи і методи планування освоєння лісів, технологічні системи, засоби та методи державної інвентаризації лісів, моніторингу їх стану, що включають методи, способи та засоби збору, обробки та аналізу кількісних і якісних характеристик стану лісів;

- технологічні системи, засоби та методи лісорозведення для запобігання водної, вітрової та іншої ерозії ґрунтів, створення захисних лісів, для рекультивації техногенних ландшафтів;

- системи і методи державного лісового контролю та нагляду за використанням, охороною, захистом та відтворенням лісів;

- технологічні системи, засоби і методи проектування, створення, експлуатації, реконструкції лісопаркових насаджень, які забезпечують формування сприятливого навколишнього середовища для відпочинку, туризму та інших видів рекреаційної діяльності на лісових дільницях, підвищують їх стійкість до впливу несприятливих факторів і естетичну виразність.

Лісова-таксація-і-лісовпорядкування

Конкретні види професійної діяльності, до яких в основному готується бакалавр, визначаються вищим навчальним закладом спільно з науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та об'єднаннями роботодавців.

Для дослідження курсу «Лісова таксація і лісовпорядкування» свої роботи присвятили такі вчені: Соколов П.А., Петров А.А., Анучин Н.П., В.В. Заварзин, Г.В. Матусевич

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Лісова таксація і лісовпорядкування» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!