Роздрукувати сторінку

Клінічна імунологія та алергологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Імунологія сьогодні являє собою дисципліну, що бурхливо розвивається, в якій за останні роки накопичено величезну кількість фактів, що дозволяють по-новому поглянути на багато проблем у біології та медицині.

Мета дисципліни: поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ спеціальності «клінічна алергологія та імунологія», вдосконалення практичної підготовки на базі знань і вмінь з діагностики імунопатологічних станів, в т. ч. алергодіагностиці і терапії, імуномоделюючої терапії, що необхідно для надання висококваліфікованої медичної допомоги та науково-педагогічної роботи; виконання науково-дослідної кваліфікаційної роботи по вивченню основних причинно-значущих факторів імунозалежних захворювань, основних імунопатологічних механізмів розвитку та результатів різних алергічних захворювань, і на цій основі розробка нових клініко-діагностичних підходів алергічних захворювань, алергодіагностики та імунотерапії.

алергічні-захворювання

Завдання дисципліни:

- розширити обсяг знань сучасними уявленнями про етіо-патогенетичні чинники, способи діагностики, лікування і профілактики захворювань, в основі яких лежать імунопатологічні процеси;

- розширити обсяг знань з клініко-діагностичних підходів у лікуванні імунозалежних захворювань, в т. ч. алергічних захворювань;

- сформувати методологічні основи постановки імунологічного та алергологічного діагнозу;

- розширити обсяг знань про можливості імуномодуляції в терапевтичних цілях;

- сформувати вміння та навички по наданню висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам з алергічними захворюваннями;

- отримати необхідний обсяг знань з педагогіки, що необхідно для здійснення педагогічної діяльності;

- отримати нові знання про особливості функціонування імунної системи при різних патологічних станах;

- проаналізувати одержані у результаті виконання НДР особливості молекулярних, клітинних, тканинних, органних, системних і міжсистемних механізмів формування алергічних захворювань;

- сформувати методологічні основи розробки нових способів імунодіагностики підходів, що модулюють імунотерапії при алергічних та інших імунозалежних захворюваннях;

- сформувати уміння і навички, що дозволяють самостійно займатися науково-дослідницькою роботою і науково-педагогічною діяльністю.

Клінічна-імунологія-та-алергологія

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен придбати наступні загальнопрофесійні компетенції:

- здатність та готовність до проведення фундаментальних наукових досліджень в області біології та медицини;

- здатність і готовність до аналізу, узагальнення і публічного подання результатів виконаних наукових досліджень;

- готовність до впровадження розроблених методів і методик, спрямованих на охорону здоров'я громадян;

- здатність і готовність до використання лабораторної та інструментальної бази для отримання наукових даних;

- готовність до викладацької діяльності за освітніми програмами вищої освіти.

Випускник, який опанував програму аспірантури, повинен володіти наступними професійними компетенціями:

- здатність і готовність до організації проведення наукових досліджень у галузі клінічної імунології, алергології;

- здатність і готовність до аналізу, узагальнення і публічного подання результатів виконаних наукових досліджень у галузі клінічної імунології, алергології;

- готовність до впровадження результатів досліджень у галузі клінічної імунології, алергології в практичну діяльність, спрямовану на охорону здоров'я людини;

- здатність і готовність до використання лабораторної та інструментальної бази для отримання наукових даних у галузі клінічної імунології, алергології.

імунологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Теплова С.Н., Пищальников А.Ю., Ройт А., Плейфейер Дж., Чейн Б.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Клінічна імунологія та алергологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!