Роздрукувати сторінку

Психологія екстремальної поведінки, як навчальна дисципліна

« Назад

Ми живемо у непростий час. Головні особливості цього періоду – нестійкість і неврівноваженість, що виявляються у великій кількості різних подій, що виходять за межі звичайного людського досвіду.

Суспільство поступово усвідомлює, що без ретельного дослідження наслідків впливу різних ситуацій екстремального та надзвичайного характеру на людину неможливо зберегти опірність в середовищі з екстремальними параметрами і стійкість людини і соціальних груп до деструктивного впливу.

екстремальна-ситуація

Людям, що професійно вирішують проблеми, що виникають в ситуаціях підвищеного ризику, в тому числі і клінічним психологам, потрібні як психологічна підтримка, так і професійні знання, вміння і навички поведінки в таких умовах.

Ці тенденції сучасного стану суспільства зажадали від учених нових розробок різних проявів участі людини в екстремальній та надзвичайній ситуації. Так, в екстремальних умовах навіть професійні рятувальники стикаються з психотравмуючими чинниками, до дії яких вони часом не підготовлені. Попередній аналіз професійної діяльності в досить стабільних умовах не зміг дати повні і адекватні відповіді на питання психологічної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях, а пошук способів вирішення цієї проблеми проходив безпосередньо в ході досягнення поставлених цілей, що вело до збільшення залучених сил і засобів.

У медицині сформувався цілий напрям – медицина катастроф, що пропонує варіанти клінічної діагностики, лікування і реабілітації учасників різних екстремальних подій. Однак питання психічного самопочуття і посткритичних станів людей, що прямо або побічно задіяні у таких ситуаціях, даною наукою не вирішується. Виникла потреба в розробці психологічних питань екстремальної ситуації, в першу чергу для професіоналів, тобто людей, задіяних у ліквідації різних надзвичайних ситуацій.

Метою даної дисципліни є вивчення студентами психологічних закономірностей функціонування людини в екстремальних ситуаціях, підготовка їх до ефективного використання власних резервів і індивідуально-особистісних особливостей. Дана мета реалізується за допомогою наступних завдань:

– підвищення якості психологічних знань, умінь і навичок, потрібних в екстремальних ситуаціях, і способів розвитку психологічної стійкості до них;

– культивування пізнавальної мотивації до формування професійної компетентності;

– розвиток психологічної культури студентів.

Психологія-екстремальної-поведінки

У відповідності з метою і завданнями основна частина даного навчального курсу присвячена практичним проблемам одного з розділів психології безпеки – психологічної стійкості людини в екстремальних ситуаціях. Структурно предмет включає навчальний лекційний текст, питання для самостійної підготовки до практичних занять, різні творчі завдання, список необхідної і додаткової літератури. Для успішного вивчення даної дисципліни студенту рекомендується спочатку прочитати навчальний матеріал, а потім спробувати відповісти на питання в кінці глави.

Навчальний курс складається з чотирьох розділів.

У розділі 1 розкриваються основні уявлення сучасної психології про категорії «ситуація», даються визначення екстремальних та надзвичайних ситуацій, а також їх класифікація.

Для підготовки до практичних занять студенту необхідно виконати творче завдання, яке орієнтує його на пошук у різних джерелах: художній літературі; фільмах, виставах тощо.

Розділ 2 присвячений стану, поведінки й діяльності людини в надзвичайних ситуаціях.

У даній главі розкриваються основні закономірності адаптації людини до різних ситуацій, що виходять за межі звичайного людського досвіду, впливу таких ситуацій на здоров'я. Після вивчення навчального матеріалу цієї глави студент пише есе за заданою темою, що також сприяє вирішенню поставлених завдань.

В розділі 3 аналізуються основні підходи до поняття «психологічна стійкість» і розкриваються складові компоненти стійкості.

У розділі 4 описано варіанти психологічної допомоги людям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, і способи самодопомоги для професійних рятувальників.

ситуації-підвищеного-ризику

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– сутність і зміст психологічних механізмів поведінки людини в екстремальній ситуації;

– характеристику психологічної стійкості, способи її формування та підтримки;

– психофізіологічні основи регуляції психічного стану;

– методи діагностики, підтримки і відновлення психічного ресурсу;

– способи ідентифікації особи та складання психологічного портрета;

– методи зняття фізичної та емоційної втоми, відновлення енергоресурсу, зняття агресивності.

Повинні вміти і придбати навички:

– здійснювати психологічний аналіз особистості та її діяльності при виконанні різних завдань в екстремальних ситуаціях;

– реалізовувати способи формування та підтримки психологічної стійкості;

– самостійно вирішувати завдання психофізіологічного та психологічного самовдосконалення;

– використовувати психологічні знання, навички та вміння в процесі виконання функціональних обов'язків.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.В. Рубцова, С.Б. Малих, Т.Н. Гуренкова, А.Н. Блєєра та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Психологія екстремальної поведінки» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!