Роздрукувати сторінку

Екстрена та невідкладна медична допомога, як навчальна дисципліна

« Назад

«Екстрена та невідкладна медична допомога» - курс, який було введено в навчальний процес нещодавно, але за короткий термін він зумів здобути велику популярність.

Мета викладання дисципліни – дати можливість студентам цілісне уявлення про дисципліну «Екстрена та невідкладна медична допомога», як самостійного розділу клінічної медицини, яка вивчає і розробляє питання теорії і практики захисту організму від надзвичайних ситуацій (агресії), використовує єдині методи управління або тимчасового штучного заміщення життєво важливих функцій організму при порушенні їх ауторегуляції.

невідкладна-допомога

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:

- Оволодіти навичками з організації та планування медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу;

- Вміти надати першу медичну і першу лікарську допомогу постраждалим.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Засвоїти патогенез, діагностику і інтенсивну терапію невідкладних станів при неврологічній, психіатричній, ендокринній патології, патології органів дихання і черевної порожнини.

2. Знати невідкладну допомогу при травматичному та геморагічному шоках.

3. Засвоїти патогенез, діагностику і інтенсивну терапію невідкладних станів при гострих отруєннях.

4. Засвоїти патогенез, діагностику і інтенсивну терапію невідкладних станів в акушерстві та гінекології.

Екстрена-та-невідкладна-медична-допомога

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні отримати практичні навички:

1. Діагностика раптової смерті.

2. Класифікація і оцінка порушень серцевого ритму.

3. Техніка серцево-легеневої реанімації при фібриляції шлуночків, шлуночкової тахікардії, безпульсовій електричній активності, асистолії.

4. Діагностика оборотних причин зупинки серця.

Практичні заняття проводяться шляхом усного опитування з подальшим відпрацюванням навичок на фантомах, муляжах, манекенах; тестування; виїзд на виклик в бригадах швидкої допомоги, в диспетчерській станції; моделювання ситуацій, клінічний розбір тематичного хворого, рішення ситуаційних задач, робота в малих групах, дискусії, презентації, зворотний зв'язок; складання алгоритму невідкладної допомоги на догоспітальному етапі при різних клінічних ситуаціях; складання плану заходів щодо дотримання інфекційної безпеки персоналу і хворих, в тому числі і при стихійних лихах.

Величезна увага приділяється самостійній роботі студентів, де студенти працюють з навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях та в інтернеті; складають алгоритми надання невідкладної допомоги, готують презентації за темами занять.

Контроль знань студентів проводиться у вигляді:

- поточного контролю: рішення тестових завдань, співбесіда, рішення ситуаційних завдань, самооцінка і групова оцінка при роботі в малих групах, оцінка практичних навичок біля ліжка хворого або в навчально-клінічному центрі;

- рубіжного контролю в кінці кожного блоку: колоквіум у вигляді тестування;

- підсумкового контролю: інтегрований іспит в кінці дисципліни, що включає тестування, перевірку практичних навичок.

перша-долікарська-допомога

Таким чином в кінцевому результаті навчання студент отримує знання і навички з діагностики та лікування основних патологічних станів, що загрожують життю хворого (потерпілого) і вимагають надання невідкладної допомоги; порядок і черговість виконання заходів першої допомоги з порятунку життя постраждалих і раптово хворих, в тому числі і при стихійних лихах; основні способи безпеки пацієнта і лікаря при роботі в екстремальних ситуаціях; оцінити загальний стан раптово хворого або потерпілого; надати невідкладну допомогу при загрозливих для життя станах, встановити максимально довірчі відносини з пацієнтом, його родичами, колегами та іншими медичними працівниками; працювати в команді.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ф.С. Глумчер, Л.П. Чепкий, Л.В. Усенко, В.Ф. Москаленко та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати магістерську роботу чи доповідь з предмету «Екстрена та невідкладна медична допомога» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!