Роздрукувати сторінку

Психіатрія та наркологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Психіатрія та наркологія» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку лікаря – спеціаліста будь-якого профілю по психіатрії і наркології.

Психіатрія – наука про душевні захворювання, їх поширеність, етіологію, патогенез, морфологічні засади цих захворювань, їх профілактику, клініку, діагностику, лікування та експертизи.

душевні-захворювання

Мета дисципліни - ознайомлення і засвоєння студентами базових відомостей про найважливіші клінічні прояви основних форм психічної патології, а також про наркологічну патологію, диференціацію їх з нормою (здоров'ям); питань ранньої діагностики, організаційної та правової тактики надання допомоги (включаючи взаємодію стоматолога та лікаря-психіатра або психіатра-нарколога); з основами біологічної (психофармакотерапія) і не біологічної (психотерапія і інші методи) терапії, психогігієни і психопрофілактики; ознайомлення з основними завданнями судової, трудової та військової експертизи; реабілітацією психічних і наркологічних хворих; оволодіння прийомами обстеження психічно хворих, розпізнання основних психопатологічних симптомів для наступного вироблення професійних компетенцій спеціаліста.

Дисципліна «Психіатрія та наркологія» реалізується в рамках базової частини. Її вивчення забезпечують (попередні) дисципліни «Психологія і педагогіка», «Фармакологія», «Громадське здоров'я й охорона здоров'я», «Безпека життєдіяльності, медицина катастроф», «Медична реабілітація», «Неврологія», «Судова медицина».

У процесі вивчення курсу «Психіатрія та наркологія» студенти повинні знати:

1. Принципи побудови міжнародної і вітчизняної класифікації психічних розладів;

2. Принципи організації психіатричної служби;

3. Юридичний порядок психіатричного огляду і недобровільної госпіталізації в психіатричний стаціонар;

4. Методи дослідження, що застосовуються в психіатрії, їх діагностичні можливості, показання до проведення;

5. Основні симптоми та синдроми психічних розладів, їх діагностичне значення, роль цих синдромів у виробленні тактики взаємодії з пацієнтами та їх родичами;

6. Дані про етіологію, патогенез, поширеності, клінічних проявів, перебігу, прогноз найбільш найпоширеніших психічних захворювань;

7. Основні типи патології характеру і той вплив, який вони можуть чинити на перебіг психічних і соматичних захворювань;

8. Основні психофармакологічні засоби, що використовуються в психіатрії та наркології, показання та протипоказання до їх призначення, можливі побічні ефекти і ускладнення;

9. Біологічні, соціальні і особистісні фактори ризику щодо виникнення психічних і наркологічних розладів, принципи первинної, вторинної та третинної профілактики психічних та наркологічних захворювань;

10. Основи психотерапії в комплексному лікуванні психічних і соматичних, а також стоматологічних захворювань, включаючи основні елементи взаємодії з лікарем-психотерапевтом.

Психіатрія-та-наркологія

Вміти:

1. Зібрати суб'єктивний і об'єктивний психіатричний і наркологічний анамнез і провести їх попередній аналіз;

2. Своєчасно виявляти найбільш гострі психічні розлади, які можуть представляти безпосередню небезпеку для життя і здоров'я хворого та осіб, що його оточують і вимагати надання невідкладної психіатричної допомоги;

3. Розпізнавати психічні розлади, які проявляються соматичними (соматоформними) симптомами, для своєчасного направлення пацієнта до лікаря-інтерніста, психіатра, психотерапевта;

4. Проводити бесіду з хворими різного профілю та їх родичами з використанням психотерапевтичних прийомів і урахуванням їх особистісних особливостей, поінформованості та провідних мотивів.

Володіти:

1. Оглядом і цілеспрямованим спостереженням за пацієнтом, збором скарг і анамнезу з метою виявлення психопатологічної симптоматики;

2. На підставі дослідження психічного статусу кваліфікацією психопатологічних симптомів і синдромів, встановленням синдромного діагнозу;

3. Оцінкою та інтерпретацією результатів пара клінічних методів дослідження стосовно до психіатричної і наркологічної практики.

психічна-патологія

Основні розділи дисципліни:

1. Організація і структура психіатричної та наркологічної допомоги. Загальна психопатологія.

2. Приватна психіатрія та наркологія.

Види навчальної роботи: лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота студента.

Використовуються інноваційні (активні та інтерактивні) методи навчання: проблемна лекція; практичне заняття – дискусія; рольові навчальні ігри, тестування, усне опитування, рішення ситуаційних задач за темою, перевірка і оцінка психічного статусу, захист рефератів, контрольна робота.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Шмилович А.А., Панкова О.Ф., Мінікаєв В.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи есе з курсу «Психіатрія та наркологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!