Роздрукувати сторінку

Медичне і фармацевтичне товарознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Медичне і фармацевтичне товарознавство» відноситься до циклу спеціальних дисциплін для студентів спеціальності  «Фармація».

Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ медичного та фармацевтичного товарознавства і фармацевтичного маркетингу, орієнтованого на товар, споживчі властивості лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Медичне-і-фармацевтичне-товарознавство

Завданнями вивчення дисципліни є:

1. Знайомство з нормативно-правовою базою по забезпеченню лікарськими засобами і виробами медичного призначення громадян, лікувально-профілактичних закладів та аптечної мережі.

2. Вивчення основних видів медичних товарів (лікарські засоби,  перев'язувальні засоби, інструменти, медичні прилади тощо).

3. Знайомство з методами аналізу ринку медичних товарів, з методами формування асортиментної політики аптечних установ, що сприяє оптимальній організації роботи провізорської служби закладів охорони здоров'я щодо забезпечення необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

4. Формування знань з основ проведення товарознавчого аналізу медичних і фармацевтичних товарів.

5. Вивчення способів забезпечення збереженості в оптимальних умовах медичних і фармацевтичних товарів та правил обліку медичних товарів різних видів і груп, навички та вміння.

лікарські-засоби

У результаті освоєння дисципліни, студент повинен:

-- Знати:

- номенклатуру препаратів промислового виробництва;

- вимоги до упаковки, маркування, транспортування та зберігання лікарської рослинної сировини згідно з нормативними документами;

- фактори, що впливають на якість лікарських засобів на всіх етапах обігу;

- головні фактори, що впливають на умови зберігання лікарських засобів, залежно від властивостей лікарських речовин (окислювально-відновлювальних, здатності до гідролізу, полімеризації);

- обладнання і реактиви для проведення хімічного аналізу лікарських засобів; вимоги до реактивів для проведення випробувань на чистоту, справжність і кількісне визначення;

- структуру нормативних документів, що регламентують якість лікарських засобів, особливості структури фармакопейної статті та фармакопейної статті підприємства;

- поняття про споживну вартість, споживні властивості фармацевтичних товарів та медичної техніки та фактори, що впливають на них;

- класифікацію та кодування медичних і фармацевтичних товарів;

- методики аналізу асортименту;

- вимоги до маркування, пакування та зберігання фармацевтичних товарів і медичної техніки;

- методологію та методики проведення товарознавчого аналізу і оцінки безпеки медичних і фармацевтичних товарів;

- технологію зберігання товарів аптечного асортименту.

-- Вміти:

- формувати та аналізувати асортимент;

- оцінювати конкурентоспроможність суб'єктів фармацевтичного ринку, товарів, послуг;

- формувати вимоги до продукції на основі попиту, діючих стандартів;

- організовувати контроль якості лікарських засобів;

- вивчати попит, розробляти товари, послуги;

- сегментувати ринки і вибір цільових сегментів;

- проводити товарознавчий аналіз;

- класифікувати медичні та фармацевтичні товари з урахуванням їх основного застосування, фірм і заводів-виготовлювачів;

- проводити маркетингові дослідження товару;

- визначати показники асортименту, формувати оптимальний асортимент для установ, прогнозувати збут;

- вибирати постачальників, укладати договори і контракти на поставку медичних і фармацевтичних товарів;

- здійснювати прийом медичних і фармацевтичних товарів на аптечному складі;

- проводити товарознавчий аналіз на основі нормативно-технічної документації та рекомендованих методів контролю споживних властивостей товарів;

- забезпечувати збереження медичних і фармацевтичних товарів з урахуванням принципів зберігання, особливостей споживних властивостей та екологічних аспектів.

-- Володіти:

- навичками роботи з нормативно-технічними документами (НТД);

- знаннями про формування вимог до товарів, методологією виявлення причин появи дефектів матеріалів і виробів;

- знаннями про сучасні методи оцінки якості продукції;

- здібностями до оцінки якості продукції на відповідність вимогам маркування, термінів придатності;

- навичками формування і збереження споживчих властивостей в залежності від сировини, технології виготовлення, упаковки, організації зберігання, транспортування медичних і фармацевтичних товарів відповідно з НТД.

медичні-товари

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кабатов Ю.Ф., Крендаль П.Є., Кузнєцов Д.А., Зоріна О.А., Харченко Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Медичне і фармацевтичне товарознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!