Роздрукувати сторінку

Біотехнологія солоду та ферментних препаратів, як навчальна дисципліна

« Назад

Речовини білкової природи здатні каталітично прискорювати перебіг біохімічних реакцій, що відіграють найважливішу роль в обміні речовин людини, тварин, рослин і мікроорганізмів. Жива клітина може містити до тисячі різних ферментів.

Виключно висока каталітична активність, що проявляється в умовах нормальної температури і тиску, відрізняє ферменти від каталізаторів неорганічної природи. Під каталітичним впливом ферментів в живій природі здійснюються процеси гідролізу, перенесення різних органічних радикалів, окислення і відновлення, розщеплення, синтезу.

обмін-речовин

Біотехнологія визнана одним з п'яти пріоритетних напрямків комплексної програми науково-технічного прогресу ряду країн.

Освоєння дисципліни готує до роботи з такими об'єктами професійної діяльності магістрів:

- основні біотехнологічні процеси отримання ферментних препаратів;

- промислові установки і технологічні лінії;

- споруди по утилізації методами біотехнології вторинних матеріалів харчової галузі;

- методи і засоби контролю біотехнологічних процесів і біопрепаратів;

- хімічні речовини і матеріали біотехнологій;

- організація вхідного контролю сировини, матеріалів і активності промислових штамів мікроорганізмів.

біотехнологічні-процеси

Дисципліна готує до вирішення наступних завдань професійної діяльності:

- науково-дослідницька діяльність: підбір, обробка і аналіз науково-технічної і патентної інформації з тематики дослідження з використанням спеціалізованих баз даних з використанням інформаційних технологій;

- проектна діяльність: оцінка обраного способу виробництва і альтернативних варіантів технологічної схеми та її вузлів, вибір оптимального варіанта; проектування дослідних, дослідно-промислових і промислових установок біотехнологічного виробництва;

- виробничо-технологічна діяльність: організація, планування і управління діючими біотехнологічними процесами і виробництвом; забезпечення стабільності показників виробництва і якості продукції відповідно до локальних актів підприємства (технологічними регламентами, посадові робочими інструкціями, методиками аналізу);

- педагогічна діяльність: підготовка і проведення різних видів навчальних занять.

Метою вивчення дисципліни «Біотехнологія солоду та ферментних препаратів» є формування системних знань з теоретичних основ біотехнології і контролю якості ферментних препаратів у різних формах на основі мікробіологічної переробки біологічного матеріалу.

Біотехнологія-солоду-та-ферментних-препаратів

Завдання дисципліни:

- вивчення теоретичних основ різних процесів мікробного синтезу ферментів;

- навчання навичкам вибору складу поживних середовищ та параметрів біосинтезу на основі сучасної біоорганічної хімії та біотехнології;

- формування практичних умінь промислового отримання і оцінки якості ферментних препаратів.

До початку вивчення дисципліни студент повинен знати: основи неорганічної та органічної хімії, колоїдної хімії та мікробіології, біохімії білків, ліпідів, вуглеводів.

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– алгоритм виготовлення ферментних препаратів на основі сучасних технологій у відповідності з міжнародною системою вимог і стандартів;

- принципи створення сучасних біопрепаратів, в т. ч. на основі рослинної сировини і мікробіологічного матеріалу;

- досягнення біотехнологічної науки і практики на сучасному етапі;

- про інформаційні джерела довідкового, наукового, нормативного характеру в області промислової біотехнології;

- про основні нормативні документи, що стосуються виготовлення, контролю якості, зберігання та застосування біопрепаратів: вітчизняні та міжнародні стандарти, фармакопеї.

-- Вміти:

- використовувати правила і норми, санітарно-гігієнічного режиму, правила забезпечення асептичних умов виготовлення ферментних препаратів відповідно до діючих НТД;

- використовувати принципи вибору пристрою і принципу роботи технологічного обладнання (установки для фільтрування, апарати для стерилізації, одержання води очищеної).

Випускник, який опанував програму магістратури, повинен володіти професійними компетенціями, відповідають виду (видів) професійної діяльності, на який (які) орієнтована програма магістратури.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Рогожин В.В., Уілсон К., Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятуніна С.К. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статтю до неї з курсу «Біотехнологія солоду та ферментних препаратів» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!