Роздрукувати сторінку

Математичні методи в біології, як навчальна дисципліна

« Назад

Даний курс «Математичні методи в біології» присвячений статистичним і графічним методам аналізу даних з використанням пакетів прикладних програм для персональних комп'ютерів і розрахований для студентів біологічного факультету.

Засвоєнню матеріалу, викладеного в даному розділі курсу, сприяє велика кількість прикладів з різних галузей біології. Велика увага в курсі приділяється, образно кажучи, підводним рифам статистичних методів аналізу даних, з якими часто стикається дослідник.

статистичні-методи

Відмітна особливість курсу – широке використання пакетів прикладних комп'ютерних програм при аналізі експериментальних даних. Такий підхід дозволяє опустити виклад утомливих обчислювальних процедур і зосередити всю увагу на головному – застосування методів аналізу даних та інтерпретації результатів. Передбачається, що на практичних заняттях при аналізі експериментальних даних у конкретних галузях біології студенти будуть використовувати персональні комп'ютери. При цьому студенти навчаються працювати з дуже популярним в даний час пакетом прикладних комп'ютерних програм аналізу даних STATISTICA. Студенти також навчаються самостійного складання комп'ютерних програм для аналізу даних.

Кінцева мета курсу – опанування студентами теоретичних підходів і практичних методів аналізу біологічних даних, що застосовуються в сучасній світовій науці.

Основна мета вивчення дисципліни «Математичні методи в біології» - освоєння студентами теоретичних підходів і практичних методів аналізу біологічних даних, що застосовуються в сучасній світовій науці і дати системне уявлення про статистичні, дескриптивні та графічні методи аналізу даних, з якими часто стикається дослідник-біолог.

Завдання дисципліни:

- познайомити студентів з основними поняттями теорії ймовірностей і математичної статистики;

- сформувати у студентів здатність застосовувати дескриптивні і графічні методи аналізу даних;

- сформувати у студентів здатність застосовувати сучасні методи аналізу даних (статистичне оцінювання і перевірка гіпотез, методи багатовимірного статистичного аналізу та дослідження залежностей) з використанням пакету прикладних комп'ютерних програм аналізу даних STATISTICA.

прикладні-програми

Перелік дисциплін, які повинні бути освоєні до початку освоєння даної дисципліни: курс «Вищої математики».

Форми поточного контролю: домашні заняття, контрольні роботи, контрольне заняття на комп'ютері.

Метою перших восьми семінарів є засвоєння теоретичного матеріалу курсу, рішення задач, перевірка і вирішення домашніх завдань, і проведення контрольної роботи. Перші вісім семінарів проводяться в аудиторії. Метою останніх десяти семінарів є підготовка грамотних користувачів персональних комп'ютерів; навчання використанню сучасних пакетів прикладних програм для освоєння студентами теоретичних методів аналізу даних біологічних досліджень. Для кожного завдання створюються і використовуються відповідні файли даних. Для ілюстрації результатів вирішення кожної задачі використовуються графічні представлення цих результатів. Всі результати зберігаються в спеціально створеній папці. Останні десять семінарів проводяться в дисплейному класі.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен сформувати у себе системне уявлення про статистичні, дескриптивні та графічні методи аналізу даних, з якими часто стикається дослідник-біолог.

Математичні-методи-в-біології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Мятлєв В.Д., Панченко Л.А., Різніченко Г.Ю., Терьохін А.Т. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Математичні методи в біології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!