Роздрукувати сторінку

Спортивна біологія і медицина, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Спортивна біологія і медицина» є однією з профілюючих у системі підготовки фахівців в галузі фізичного виховання і спорту. Спеціальна медична інформація широко використовується для раціонального планування навчально-тренувального процесу, вдосконалення спортивної майстерності, визначення оптимуму навантаження в кожному конкретному випадку і діагностики перспективності спортсмена.

Напрямками діяльності спортивної медицини виступають лікарсько-педагогічний контроль і лікарсько-педагогічні спостереження за особами, які займаються фізичною культурою і спортом, функціональний контроль і діагностика предпатологічних і патологічних змін при нераціональних тренуваннях, терапія захворювань, індивідуалізація використання медичних засобів відновлення, підвищення фізичної працездатності і реабілітація після спортивних травм, профілактика захворювань та травм і медичне забезпечення змагань.

Спортивна-біологія-і-медицина

Фахівцю з фізичного виховання і спорту необхідно володіти певним обсягом лікарсько-педагогічних і спеціальних медичних знань для проведення спортивно-тренувальної та фізкультурно-оздоровчої роботи з особами різного віку і статі, обґрунтованого дозування фізичних навантажень, оцінки їх ефективності, профілактики перенапруження, надання долікарської допомоги.

Метою навчальної дисципліни «Спортивна біологія і медицина» виступає теоретико-методична підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури і спорту, які володіють науково обґрунтованими технологіями тренування з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку, функціональних можливостей тих, що займаються, і вміють керувати навчально-тренувальним і фізкультурно-оздоровчим процесом, спираючись на об'єктивні дані лікарсько-педагогічних досліджень.

Завданнями навчальної дисципліни «Спортивна біологія і медицина» є: використання методів оцінки здоров'я, фізичного розвитку і функціональних можливостей організму при розробці рекомендацій щодо раціональної організації фізичного виховання і спортивного тренування; організація та проведення лікарсько-педагогічних спостережень за здоров'ям і рівнем фізичної працездатності всіх осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.

фізичне-виховання

Забезпечення оздоровчої ефективності спортивних тренувань для осіб різної статі та віку та сприяння підвищенню спортивної майстерності; оволодіння методами діагностики та профілактики захворювань і травм, перетренування та перенапруження в умовах впливу фізичних навантажень; розробка та організація процесу відновлення і підвищення рівня фізичної працездатності; ознайомлення з науково-методичними принципами медико-біологічних досліджень в галузі фізичного виховання і спорту.

Вивчення навчальної дисципліни «Спортивна біологія і медицина» має забезпечити формування у студентів академічних, соціально-особистісних та професійних компетенцій.

Вимоги до академічних компетенцій:

- студент повинен мати навички, пов'язані з використанням технічних пристроїв, управлінням інформацією і роботою з комп'ютером;

- володіти навичками усної та письмової комунікації;

- користуватися однією з державних мов та іншою іноземною мовою як засобом ділового спілкування;

- формувати та аргументувати власні судження і професійну позицію;

- вміти використовувати в практичній діяльності основи законодавства та правових норм;

- проявляти ініціативу і творчість, у тому числі в нестандартних ситуаціях.

спортивна-медицина

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Спортивна біологія і медицина» студент повинен знати: мету, завдання і організацію спортивної медицини в Україні; основні методи комплексного обстеження спортсменів; медичні аспекти спортивного відбору; морфологічні і функціональні особливості для осіб різної статі і віку, різних спортивних спеціалізацій; основи проведення тестування; організацію і методику лікарсько-педагогічних спостережень; основи загальної і спортивної патології.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н. Д. Граєвська, Т. І. Долматова, Г. А. Макарова, В. Ф. Кобзєв та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Спортивна біологія і медицина» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.