Роздрукувати сторінку

Фізичне виховання та спорт, як навчальна дисципліна

« Назад

Одним з найважливіших напрямків реалізації молодіжної політики є формування у молоді потреби у фізичному вдосконаленні і гармонійному розвитку.

Важливість такої орієнтації освітньої галузі «Фізична культура» надмірно висока, оскільки, згідно з даними про здоров'я студентської молоді у вищих навчальних закладах лише 14 % практично здорові, в той час як понад 50 % мають функціональні відхилення, 35 % – хронічні захворювання. За даними фахівців, наслідки інтенсифікації навчального процесу в освітніх закладах ведуть до дисгармонійного розвитку учнів, створюють проблеми з загальною розумовою і фізичною працездатністю, психофізичним перевантаженням і т. д. Так, за нашими даними, за період навчання у вищих навчальних закладах у студентів спостерігаються процеси вікової патології органів шлунково-кишкового тракту, зору, порушення постави та інші.

Фізичне-виховання-та-спорт

У цьому зв'язку на предмет «Фізичне виховання та спорт» покладена важлива функція: засобами і методами фізичної культури і спорту сприяти навчально-виховного процесу навчання і оволодіння обраною професією.

Тим самим абсолютно обґрунтовано визнаються можливості фізичної культури і спорту як засобів розвитку і вдосконалення людини. Особливо підкреслимо їх можливості в розвитку механізмів енергозбереження, підвищення працездатності, регуляції психічного стану, виховання характеру.

Мета дисципліни – вивчити основи теорії і практики фізичної культури як науково-практичної бази для набуття професійних навичок, що забезпечують збереження і зміцнення здоров'я та психофізичну готовність студента до майбутньої професії.

Завдання дисципліни «Фізична культура»:

– вивчити одиниці всіх рівнів практики фізичної культури і механізми їх взаємодії з позицій сучасних досягнень в області теорії і практики фізичної культури і спорту;

– сформувати практичні уміння і навички, що забезпечують збереження та зміцнення здоров'я і професійно-прикладну готовність до майбутньої діяльності педагога;

– оволодіти методикою фізкультурно-оздоровчої діяльності та основами техніки спортивних дисциплін і сучасних спа-технологій.

Фізична культура у формуванні мотивації студентства виступає як найважливіший компонент здорового способу життя.

Її повноцінне використання обумовлено різноманітними соціальними умовами навчальної праці, організацією харчування, розвитком самосвідомості, оволодінням навичками здорового способу життя.

Діяльна сутність оволодіння цією культурою шляхом практичного опанування знань, перетворення їх в уміння і навички формує у майбутніх фахівців потребу систематичного їх застосування в реальних формах фізкультурно-оздоровчої діяльності, збагачення їх арсеналом засобів виховних впливів на своїх товаришів по навчанню і роботі, озброює вмінням регулювати свій руховий режим. За даними вітчизняних соціологів, лише 10 % студентів постійно включають цілеспрямовані фізичні вправи у свою життєдіяльність. Оцінка реальної і вербальної включеності фізичної культури в спосіб життя студентів показує, що їх рухова активність в середньому за день складає близько 15 хвилин (зарядка, біг, танці тощо). У своєму активному прояві фізична культура необхідна не тільки для усунення дефіциту рухової активності, але і для інтелектуального розвитку, морального і психологічного здоров'я особистості.

Таким чином, фізкультурно-оздоровча діяльність направлена на підвищення працездатності, ясне розуміння ролі фізичної культури в загальнокультурній та професійній підготовці студентів, формуванні здорового способу життя.

стан-здоров’я

Перехід системи вищої професійної освіти на новий освітній стандарт вимагає докорінної зміни змісту навчального процесу дисципліни «Фізична культура».

Основний напрямок навчального процесу зведено до формування у студентів уявлень і практичних здібностей самостійного проведення системи занять з фізичного виховання з наступною їх реалізацією з урахуванням специфіки основної професійної діяльності в сім'ї, дошкільних установах, школі, додатковій освіті, спортивно-масовій роботі за місцем проживання.

Практичні заняття з фізичної культури у ВНЗ передбачають перехід від вивчення класичних видів спорту до постійної модернізації змістовної частини по ознайомленню та оволодінню навичками найсучасніших і популярних серед молоді видів спорту.

Зміст навчального процесу в спортивних відділеннях передбачає розширення і освоєння додаткових спортивних споруд з реалізацією на них нових видів спорту.

Подальше вдосконалення системи змагальної діяльності нерозривно пов'язане з необхідністю значного розширення спортивної бази ВНЗ.

Вивчення розділів дисципліни закінчується здачею залікових нормативів щодо практичного аспекту програми та придбанням необхідних вмінь і знань по проведенню самостійних занять з фізичної культури, навичок самоконтролю і здорового способу життя і освоєння техніки і тактики базових і нових видів спорту.

Для оволодіння професійними навичками з досліджуваної дисципліни в процесі навчання використовуються сучасні засоби, якими володіє навчальний заклад: модернізовані тренажерні пристрої, нове спортивне обладнання та інвентар, оснащені спортивні зали, а також орендовані спортивні споруди, басейни, ковзанки, легкоатлетичні стадіони. У процесі навчання використовуються нові і нетрадиційні методики фізичної культури і останні розробки інноваційних оздоровчих технологій: пілатес, калланетик, ізотон, степ-аеробіка, адаптована йога, аква-аеробіка та інші. В спортивних відділеннях вивчаються популярні види спорту: східні єдиноборства, настільний теніс, бадмінтон, теніс, атлетична гімнастика та інші. Для ефективної організації навчального процесу використовується рейтингова система оцінок фізичної і функціональної підготовленості.

фізичне-вдосконалення

Свої роботи розкриттю змісту дисципліни присвятили такі науковці: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов та ін.

Отже, якщо Вам залишається мало часу до закінчення семестру, і необхідно зробити курсову роботу чи статтю з курсу «Фізичне виховання та спорт» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.