Роздрукувати сторінку

Хімія неорганічна, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімія неорганічна – дисципліна, що досліджує неорганічні речовини в навколишньому середовищі.

Метою освоєння курсу «Хімія неорганічна» є:

1. Формування у бакалаврів хімічного факультету основних понять, знань і навичок в описі властивостей речовин на основі закономірностей, які випливають з періодичного закону і Періодичної системи елементів;

2. Встановлення взаємозв'язку між будовою атомів і молекул і взаємодією між речовинами в хімічних процесах, умов здійснення хімічних реакцій, можливості керування глибиною їх протікання;

3. Вивчення основних способів отримання і найбільш характерних властивостей неорганічних речовин;

4. Формування наукового мислення, навичок практичного використання теоретичних знань для вирішення конкретних хімічних завдань.

властивості-речовини

Завдання:

- вивчити взаємозв'язок складу, будови і властивостей хімічних елементів та їх сполук, засновану на періодичному законі Д.І. Менделєєва, з використанням сучасних відомостей про будову речовини;

- розглянути загальні і принципово важливі закономірності протікання процесів у хімічних системах, з позиції хімічного зв'язку і реакційної здатності речовин;

- дати уявлення про сучасний стан і шляхи розвитку неорганічної хімії, її роль у науці і техніці;

- розвинути самостійність у придбанні наукових знань і досвіду експериментальної роботи.

Для успішного опанування дисципліни, студенти попередньо проходять підготовку з дисципліни «Неорганічна хімія» модуль «Загальна хімія», де здобувають необхідні професійні компетенції з атомно-молекулярної теорії будови сполук, утворення хімічних зв'язків, енергетичними характеристиками зв'язків, спрямованості хімічних процесів (хімічної термодинаміки) і швидкості хімічних реакцій (хімічної кінетики).

Дисципліна «Хімія неорганічна» є основою в ланцюзі дисциплін за напрямом «Хімія» за принципом «від простого до більш складного». Вона сприяє кращому розумінню і засвоєнню деяких розділів дисциплін «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Хімічна технологія», що належать до базової частини загально-професійних дисциплін, а також ряду дисциплін варіативної частини навчального циклу «Математичний та природничий цикл» і циклу «Професійний цикл».

хімічний-процес

Зв'язок даної дисципліни зі спеціалізацією учня реалізується при розгляді хімічних реакцій, властивостей окремих елементів і з'єднань, методів отримання та дослідження неорганічних речовин.

У результаті освоєння дисципліни «Хімія неорганічна» студент повинен знати:

- роль хімії в природознавстві, її зв'язок з іншими природничими науками, значення в житті сучасного суспільства;

- практичне і наукове значення елементів підгрупи і утворених ними сполук;

- класифікацію хімічних елементів за електронною конфігурацією валентного шару.

Учень повинен вміти:

- зіставляти фізичні та хімічні властивості простих речовин, утворених елементами даної підгрупи;

- визначати реакційну здатність неорганічних сполук;

- бачити зв'язок і відмінність між класами неорганічних з'єднань;

- самостійно здійснювати основні прийоми роботи в хімічній лабораторії, планувати синтез необхідного з'єднання.

Студент повинен володіти:

- навичками техніки лабораторного експерименту;

- закономірностями зміни фізичних і хімічних властивостей простих речовин з урахуванням будови їх атомів і молекул, кристалічної структури;

- основними принципами та методологією неорганічного синтезу;

- знаннями хімічних і фізичних властивостей речовин та їх з'єднань для забезпечення безпеки життєдіяльності;

- математичними розрахунками та поданням експериментальних результатів у графічному вигляді;

- пошуком хімічної інформації з використанням різних джерел (довідкових, наукових та науково-популярних видань, комп'ютерних баз даних, ресурсів Інтернету).

Хімія-неорганічна

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ахметов Н.С., Угай Я.А., Некрасов Б.В., Дроздов А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімія неорганічна» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.