Роздрукувати сторінку

Нейрохірургія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Нейрохірургія» є невід'ємною фундаментальною частиною клінічної підготовки молодого спеціаліста. Сучасні можливості нейрохірургії забезпечують збереження життя, зменшення інвалідизації багатьох пацієнтів з широким спектром захворювань нервової системи, а також пухлин головного та спинного мозку, остеохондрозів, міжхребцевих гриж, аномалій розвитку ЦНС і т.д.

Метою викладання дисципліни «Нейрохірургія» є навчання лікаря загальної практики профілактики та діагностики захворювань центральної нервової системи, найважливішим клінічним методам дослідження, що використовуються в нейрохірургічній практиці, вмінню своєчасно встановлювати попередній діагноз, надання медикаментозної терапії та проведення екстреної лікарської допомоги хворим з нейрохірургічною патологією; своєчасному проведенню консультацій суміжними фахівцями (офтальмологом, психіатром, рентгенологом), з наступним напрямком у спеціалізовані (нейрохірургічні) стаціонари; оволодіння сучасними уявленнями про методи оперативних втручань на нейроструктурах людського організму; вивчення теоретичних основ і практичної значущості ендоскопічної та лазерної нейрохірургії, практики боротьби з порушеннями кровообігу головного мозку.

захворювання-нервової-системи

Дисципліна «Нейрохірургія» відноситься до дисциплін базової частини програми спеціалітету «Лікувальна справа».

Для успішного освоєння даної дисципліни потрібно освоєння наступних дисциплін: Нормальна анатомія, Біологія, Біомедична етика, Латинська мова, Топографічна анатомія та оперативна хірургія, Патологічна анатомія, Патологічна фізіологія, Пропедевтика внутрішніх хвороб, Факультетська і Госпітальна терапія, Клінічна фармакологія, Загальна і Факультетська хірургія, Офтальмологія, Неврологія, Хірургічні хвороби і урологія, Анестезіологія та реанімація.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:

- організацію нейрохірургічної служби в країні і за кордоном;

- історію розвитку і основоположників нейрохірургії;

- основні нозологічні форми захворювань, в лікуванні яких методом вибору є нейрохірургічні методи, показання та протипоказання до їх застосування;

- анатомію головного і спинного мозку, нормальну і патологічну фізіологію, фармакологію, принципи загальної хірургії та неврології;

- етіологію найбільш поширених захворювань центральної нервової системи, вплив соціальних, спадкових, кліматичних і екологічних факторів на їх виникнення, поширення і прогресування;

- принципи діагностики та визначення тактики лікування хворих з нейрохірургічними захворюваннями центральної нервової системи;

- принципи хірургічного лікування найбільш поширених захворювань і травм нервової системи;

- принципи диспансеризації та реабілітації хворих з нейрохірургічними захворювання нервової системи.

нейрохірургічна-практика

Повинен вміти:

- оцінити стан здоров'я хворих з дослідженням неврологічного статусу; оцінити тяжкість стану хворих і надати першу лікарську допомогу при загрозливих станах і визначити тактику надання подальшої медичної допомоги;

- провести клінічне обстеження з використанням лабораторних і інструментальних методів дослідження;

- виявити супутні захворювання та ускладнення основного захворювання;

- сформулювати і обґрунтувати клінічний діагноз;

- визначити тактику лікування хворих з урахуванням віку, індивідуальних та патологічних особливостей розвитку захворювання;

- виробити найбільш адекватний і оптимальний метод хірургічного лікування травм і захворювань нервової системи;

- організовувати і проводити диспансерне спостереження за хворими після стаціонарного лікування;

- визначити необхідність додаткового обстеження та залучення консультантів-фахівців, організувати продовження лікування та спостереження хворих за ними в домашніх, амбулаторних і стаціонарних умовах;

- оформляти амбулаторну карту, історію хвороби і заповнювати необхідну медичну та статистичну документацію з використанням інформаційних технологій.

Повинен володіти такими практичними навичками:

- оцінка соматичного та неврологічного статусу хворого;

- проведення первинних догоспітальних реанімаційних заходів при невідкладних станах;

- проведення простих методів дослідження (неврологічне обстеження, ехо-енцефалографія, спинно-мозкова пункція;

- призначення і проведення раціональної фармакотерапії при захворюваннях і травмах нервової системи;

- демонструвати здатність і готовність застосовувати отримані знання на практиці.

Нейрохірургія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Можаєв С.В., Скоромєц А.А., Скоромєц Т.А., Гусєв Є.І., Коновалов А.Н., Бурд Г.С та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Нейрохірургія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!