Роздрукувати сторінку

Фармація, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармація - це комплекс науково-практичних дисциплін, які вивчають проблеми дослідження, отримання, дослідження, виробництва, зберігання і відпуску різних лікарських засобів та товарів медичного призначення. Фармація це також сфера професійної діяльності фармацевтичних працівників.

У фармацію, як систему наук, включають фармакологію, фармакогнозію, фармацевтичну хімію, фармакотерапію, технологію фармацевтичних препаратів і лікарських форм, клінічну фармакологію, біофармацію.

лікарські-засоби

Фармація як сфера діяльності відноситься до медицини. Фармацевт відповідає за життя людини також як і лікар. Тому фармація закономірно регулюється медичними етичними нормами.

Мета опанування дисципліни: формування базових знань, умінь і практичних навичок в області організації виробництва і контролю якості лікарських засобів і формування загальнокультурних та професійних компетенцій відповідно до спеціальності «Фармація»:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- здатність і готовність аналізувати результати власної діяльності для запобігання професійних помилок;

- готовність до ведення документації, передбаченої у сфері виробництва та обігу лікарських засобів;

- готовність до застосування спеціалізованого обладнання та медичних виробів, передбачених для використання в професійній сфері;

- здатністю до забезпечення контролю якості лікарських засобів в умовах фармацевтичних організацій;

- здатністю до проведення експертиз, передбачених при державної реєстрації лікарських препаратів;

- здатність до здійснення технологічних процесів при виробництві і виготовленні лікарських засобів;

- здатність до проведення контролю якості лікарських засобів в умовах фармацевтичних організацій;

- здатність до організації контролю якості лікарських засобів в умовах фармацевтичних організацій.

лікарські-препарати

Завданнями «Фармації» як профільної навчальної дисципліни є:

- формування у студентів практичних знань, навичок і умінь виготовлення лікарських препаратів, а також оцінки якості сировини, напівпродуктів та готових лікарських засобів;

- вироблення у студентів навичок розробки технології, технологічних та апаратурних схем виробництва обраних лікарських форм і складання нормативної документації для них.

В результаті вивчення дисципліни студент зобов'язаний:

-- Знати:

- нормативну документацію, що регламентує виробництво та якість лікарських препаратів в аптеках і на фармацевтичних підприємствах; основні вимоги до лікарських форм та показники їх якості;

- номенклатуру сучасних допоміжних речовин, їх властивості, призначення;

- номенклатуру препаратів промислового виробництва;

- принципи та способи отримання лікарських форм, способи доставки;

- технологію лікарських форм, отриманих в умовах фармацевтичного виробництва: порошки, збори, гранули, капсули, мікрогранули, мікрокапсули, драже, таблетки, водні розчини для внутрішнього і зовнішнього застосування, розчини у в'язких і летких розчинниках, сиропи, ароматні води, настоянки, екстракти, очні лікарські форми, розчини для ін'єкцій та інфузій, суспензії для ентерального та парентерального застосування, емульсії для ентерального та парентерального застосування, мазі, супозиторії, пластирі, олівці, плівки, аерозолі;

- технологію виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки: порошки, водні розчини для внутрішнього і зовнішнього застосування, розчини у в'язких і летких розчинниках, очні лікарські форми, розчини для ін'єкцій та інфузій, суспензії для ентерального та парентерального застосування, емульсії, водні витяги з лікарської рослинної сировини, складні комбіновані препарати з рідким дисперсійним середовищем, мазі, супозиторії;

- теоретичні основи біофармації, фармацевтичні фактори, що впливають на терапевтичний ефект при екстемпоральному і промисловому виробництві лікарських форм;

- пристрій і принципи роботи сучасного лабораторного і виробничого устаткування;

- основні тенденції розвитку фармацевтичної технології, нові напрямки у створенні сучасних лікарських форм і терапевтичних систем.

-- Вміти:

- дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;

- дотримуватися етичних та деонтологічних принципів взаємин у професійній діяльності з колегами, медичними працівниками та населенням;

- складати матеріальний баланс на окремі компоненти технологічного процесу;

- проводити розрахунки кількості лікарських і допоміжних речовин для виробництва порошків, зборів, гранул, капсул, мікрогранул, мікрокапсул, драже, таблеток, водних розчинів для внутрішнього і зовнішнього застосування, розчинів в'язких і летких розчинниках, сиропів, ароматних вод, настоянок, екстрактів, очних лікарських форм, розчинів для ін'єкцій та інфузій, суспензій для ентерального та парентерального застосування, емульсій для ентерального та парентерального застосування, мазей, супозиторіїв, пластирів, олівців, плівок, аерозолів;

- оформляти документацію встановленого зразка за виготовлення, зберігання, оформлення і відпуску лікарських засобів з аптеки;

- виявляти, запобігати (по можливості) фармацевтичну несумісність;

- проводити розрахунок загальної маси (або об'єму) лікарських препаратів, кількості лікарських і допоміжних речовин, окремих разових доз (в порошках, пігулках, супозиторіях), складати паспорти письмового контролю.

Фармація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: І.І. Краснюк, Г.В. Михайлова, Є.Т. Чижова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Фармація» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.