Роздрукувати сторінку

Топоніміка, як навчальна дисципліна

« Назад

Термін топоніміка (від грец. topos – місце і onoma – ім'я) - прикладна наукова галузь, що вивчає географічні назви.

Метою даної дисципліни є ознайомлення студентів з принципами утворення топонімів (власних назв географічних об'єктів), а також використання їх у процесі навчання і наукових досліджень.

ономастика

У завдання дисципліни входить:

- вивчення топоніміки як складової частини географічної ономастики;

- засвоєння комплексного етимологічного аналізу способів та мотивів утворення власних імен найбільш важливих географічних об'єктів Землі в цілому, і Західного Сибіру зокрема, з використанням методів історичного, лінгвістичного й географічного аналізів;

- пробудження інтересу студентів до більш поглиблених досліджень в області географічних назв.

Дисципліна «Топоніміка» відноситься до математичного та природознавчого циклу варіативної частини, що встановлюється вищим навчальним закладом (факультетом).

Згідно навчального плану за напрямом підготовки Туризм, дисципліна «Топоніміка» є однією з ланок у системі вищої географічної освіти, являє собою вид навчальних занять, безпосередньо орієнтованих на професійно-практичну підготовку учнів.

Для освоєння поставленої мети студенти використовують знання, вміння та види діяльності, сформовані в процесі вивчення дисциплін «Географія туризму», «Історія туризму і подорожей».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування та розвиток загальнокультурних компетенцій:

- спроможність до інтелектуального, культурного, морального, фізичного та професійного самовдосконалення і розвитку;

- здатність до засвоєння культури та традицій інших держав і суспільств, з терпимістю відноситися до національних, расових, конфесійних відмінностей, спроможність до комунікацій у туристській індустрії;

- здатність знаходити, аналізувати та обробляти науково-технічну інформацію сфери туристської діяльності із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій.

географічні-назви

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основи ономастики як допоміжної дисципліни при вивченні топонімів;

- структуру географічних термінів;

- мовні сім'ї, предки носіїв яких брали участь або потенційно могли брати участь в номінації географічних об'єктів в Сибіру: Уральська, Алтайська, Палеоазіатська, Індоєвропейська і Алародійська мовні сім'ї;

- народи, які брали участь у створенні географічних термінів Західного Сибіру і Томської області;

- основні групи топонімів: ороніми, спелеоніми, вулканоніми, гідроніми, гляционіми, анемоніми, дрімоніми, хороніими, несоніми, ойконіми, урбаноніми і дромоніми.

-- Вміти:

- працювати з навчальною, науковою та довідковою літературою з топоніміки;

- виробляти етимологічний аналіз назви географічних об'єктів.

-- Володіти:

- навичками первинної обробки топонімічної інформації.

Топоніміка

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Малолєтко А.М., Агєєва Р.А., Березін І.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи презентацію з курсу «Топоніміка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.