Роздрукувати сторінку

Географія торгівлі, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Географія торгівлі» призначений для поглиблення знань студентів – економіків та географів в області однієї з найбільш складних підсистем світового господарства. Будучи однією з форм міжнародних економічних відносин, світова торгівля концентрує в собі найбільш гострі протиріччя, пов'язані з інтернаціоналізацією господарського життя, з диференціацією рівнів і швидкостей соціально-економічного розвитку країн і регіонів.

В той же час світова торгівля є важливим чинником інтеграційних процесів, що зближають країни і народи на засадах взаємних інтересів у всіх областях людської діяльності. В багатогранності міжнародної торгівлі як в дзеркалі відбивається увесь спектр проблем макрогеографічних зрушень у сучасному світовому господарстві.

світогосподарські-процеси

Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему понять і уявлень світового господарства, можливість проникнути в сутність світогосподарських процесів.

Завдання дисципліни: навчити студентів вільно володіти економічними поняттями; дати уявлення про специфіку економіко-географічних показників та методику економіко-географічних досліджень.

Випускник повинен:

-- знати:

- основні структурні показники господарства, що характеризують рівень розвитку, структуру і розміщення галузей господарства окремих країн і регіонів;

- концепції політичної економії, матеріали галузевих економік, дані статистики, демографії, фізико-географічних дисциплін;

- принципи наукового аналізу й синтезу при вивченні світогосподарських зв'язків;

- методику економіко-географічних досліджень;

- знати і широко застосовувати метод порівняння для виявлення специфіки досліджуваного об'єкта або процесу;

- знати і вміти читати загальногеографічні і спеціальні карти.

-- вміти:

- використовувати методи економіко-географічного аналізу при визначенні ступеня відкритості держав, забезпеченості паливно-енергетичними та іншими природними ресурсами;

- володіти методами статистичного аналізу та експертної оцінки динаміки, географії та виробничої структури промисловості, транспорту, сільськогосподарського виробництва та інших галузей світового господарства;

- за допомогою загальногеографічних і спеціальних карт уміти дати економічну оцінку ресурсів в цілому і за окремими видами, проаналізувати розміщення ресурсів по території країни і регіонів, виявити особливості їх поєднання;

- володіти методикою економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу як фактора розвитку і розміщення господарства території;

- обробляти масиви статистичної інформації по світовій економіці і світовій торгівлі;

- виявляти основні територіальні закономірності розміщення та розвитку галузей світового господарства;

- вміти визначити по карті транспортні зв'язки і географічне положення країни або групи країн.

світове-господарство

В ході вивчення дисципліни велика увага приділяється:

1) роботі студентів з картами загального географічного профілю (політична, економічна, фізична карта світу і регіонів) і економічними картами регіонів і картами галузей світового господарства;

2) виконання розрахунково-аналітичних і картографічних завдань. Для найбільш складних тем передбачено проведення практичних занять і контрольованої самостійної роботи.

Викладання дисципліни базується на тісному зв'язку з дисциплінами: «Вступ у соціально-економічну географію», «Методи географічних досліджень», «Географія населення», «Економічна і політична географія зарубіжних країн», «Географія світового господарства».

У методиці викладання дисципліни використовується рейтингова система оцінки знань.

Географія-торгівлі

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Хохлов А.В., Полоник С.С., Томашевич А.В., Шлихтер С.Б. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Географія торгівлі» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!