Роздрукувати сторінку

Рекреаційні комплекси світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Оздоровчий і лікувальний туризм є однією з найбільш актуальних галузей туристичного бізнесу. Слід зазначити, що оздоровчий туризм, а разом з ним і лікувальний, - вельми специфічний напрям туризму, має притаманні тільки йому особливості. Організація оздоровчого туризму неможлива без рекреаційно-оздоровчих комплексів, крім того, вона має досить тривалі історичні традиції. У зв'язку з цим майбутнього фахівця в галузі туризму необхідні системні знання основ організації рекреаційно-оздоровчих комплексів та оздоровчого туризму.

Безліч публікацій, різноманітність підходів в описі різних аспектів організації рекреаційно-оздоровчих комплексів, дослідницька робота в цьому напрямку свідчать про значущість даної дисципліни та підтверджують її зростаюче практичне значення.

Рекреаційні-комплекси-світу

Метою вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» є формування у майбутніх фахівців сфери туризму основ організації оздоровчого туризму та рекреаційно-оздоровчих комплексів, створення у студентів цілісного уявлення про принципи організації обслуговування туристів, методи аналізу туристської дестинації для ефективної розробки (проектування) туристичного продукту, в умовах впровадження нових оздоровчих технологій, орієнтованих на запити споживача.

Мета навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» визначає все різноманіття її завдань, до яких в першу чергу слід віднести:

1. Вивчення основних принципів організації туроператорської діяльності в області оздоровчого туризму.

2. Розгляд історії розвитку і сучасної географії оздоровчого туризму в світі і Україні.

3. Ознайомлення студентів з вимогами до складу послуг в оздоровчих туристських програмах, їх ресурсного та матеріального забезпечення.

4. Визначення ролі основних складових оздоровчого туризму – ресурсної, інфраструктурної, медичної.

5. Ознайомлення студентів з основними, рідкісними і нетрадиційними методами оздоровлення.

6. Формування уявлення про рекреаційну сутність оздоровчого туризму.

7. Виявлення особливостей оздоровчого туризму.

рекреація

Завдання:

- ознайомити студентів з рекреаційними ресурсами світу;

- дати уявлення про методи і підходи до оцінки цих ресурсів;

- дати уявлення про рекреаційну оцінку території різного рівня (локального, регіонального);

- дати уявлення про основні рекреаційні об'єкти світу;

- навчити давати рекомендації для розвитку рекреаційної діяльності в різних районах України.

Дисципліна «Рекреаційні комплекси світу» входить в професійний цикл і є дисципліною за вибором студента. Освоєння даного курсу необхідно для вивчення таких дисциплін, як «Курортологія», «Управління якістю в туризмі», «Стандартизація і сертифікація туристських послуг», «Оздоровчі технології в рекреаційному туризмі», «Профілактика і лікування населення на основі санаторно-курортної галузі» та ін.

При вивченні курсу студентам необхідно використовувати знання, отримані при вивченні основ туризму, географії, менеджменту і маркетингу, економіки, техніки і технології туризму.

оздоровчий-туризм

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А.М. Ветитнєв, А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Рекреаційні комплекси світу» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.