Роздрукувати сторінку

Сімейне та дитяче психологічне консультування, як навчальна дисципліна

« Назад

Консультуватися мається на увазі рада, роз'яснення спеціаліста по якому-небудь питанню, бесіда з метою розширення і поглиблення знань. Буквально «консультувати» - значить давати раду з цікавої проблеми.

Слово «психологічний» можна розуміти двояко. З одного боку, воно може указувати на те, що консультування засноване на даних психологічної науки. З іншого боку, його можна розглядати як вказівку на те, що консультування здійснюється з психологічних проблем, тобто стосується таких явищ, як психіка, діяльність, поведінка.

Сімейне-та-дитяче-психологічне-консультування

У вітчизняній психологічній науці термін «консультативна психологія» з'являється на початку 90-х рр. минулого століття. Консультативна психологія виходить з уявлення про те, що з допомогою спеціально організованого процесу спілкування до людини можуть бути актуалізовані додаткові психологічні сили і здібності, які допоможуть йому знайти нові можливості виходу з важкої життєвої ситуації.

Мета дисципліни: формування компетенції застосовувати якісні і кількісні методи в психологічних і педагогічних дослідженнях; готовий застосовувати у професійній діяльності основні міжнародні та вітчизняні документи про права дитини та права інвалідів на основі формованої системи знань, умінь, навичок в області основ психології сім'ї.

Завдання дисципліни:

1. Формування у студентів фундаментальних уявлень про сім'ю.

2. Вироблення позитивних установок на сім'ю і шлюбні відносини.

3. Навчання елементів практичної психології (методиками дослідження сімейних відносин, тактики і технікам сімейного спілкування і поведінкової адаптації подружжя, способів вирішення конфліктних ситуацій).

4. Ознайомлення студентів з основними висновками вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів, що вивчають проблеми сім'ї і ставлення до неї.

5. Стимулювання самостійної діяльності з освоєння змісту дисципліни і формування необхідних компетенцій.

консультування

Дисципліна «Сімейне та дитяче психологічне консультування» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін.

Для освоєння дисципліни «Сімейне та дитяче психологічне консультування» студенти використовують знання, уміння, навички, сформовані вході вивчення наступних дисциплін: «Практикум з загальної та експериментальної психології», «Психолого-педагогічна діагностика», «Психодіагностика сімей і дітей групи ризику».

Дисципліна «Сімейне та дитяче психологічне консультування» є однією з завершальних дисциплін професійного циклу і акумулює в собі всі отримані студентами знання з попередніх дисциплін і є необхідною основою для успішної подальшої діяльності в якості дипломованого фахівця - бакалавра.

Дисципліна «Сімейне та дитяче психологічне консультування» є попередньою для вивчення курсів: «Соціально-психологічний супровід розвитку дітей у заміщуючих сім'ях», «Подолання кризових періодів розвитку дітей та підлітків», «Психологічне консультування батьків», проходження педагогічної практики.

консультація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. Г. Лідерс, І. С. Морозова, К. Н. Бєлогай, Ю. В. Борисенко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Сімейне та дитяче психологічне консультування» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.