Роздрукувати сторінку

Клінічна психодіагностика, як навчальна дисципліна

« Назад

Психодіагностика – це галузь психологічної науки, яка розробляє методи виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Метою даного курсу є: теоретичне та практичне знайомство з методами, що використовуються в практиці клінічного психолога.

діагностичне-дослідження

Завдання курсу:

1. Отримання студентами знань про методологію використання тестів і методик в клінічній психології.

2. Формування навичок застосування клініко-психологічних методів у роботі психолога.

3. Відпрацювати техніку застосування кожного методу і сформувати навички порівняльного аналізу отриманих результатів.

4. Сприяти розвитку навичок спостережливості, комунікативної грамотності, саморозуміння, самопізнання та інших рефлексивних здібностей як професійно важливих якостей.

Вимоги до попередньої підготовки учня:

- загально-психологічний практикум.

Дисципліни та практики, для яких освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє:

- Діагностика та корекція аномалій поведінки в період підліткової кризи.

- Діагностика та психотерапія розладів, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин.

- Діагностика та експертиза афективних розладів.

Клінічна-психодіагностика

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- готовність розробляти дизайн психологічного дослідження;

- формулювати проблеми і гіпотези, планувати і проводити емпіричні дослідження;

- аналізувати і узагальнювати отримані дані у вигляді наукових статей і доповідей.

При вивченні навчальної дисципліни необхідно використовувати, отримані в рамках модуля знання та освоїти практичні вміння необхідні при діагностичному дослідженні випробуваного.

Практичні заняття проводяться у вигляді повторення основного теоретичного матеріалу, розбору основних принципів діагностичного дослідження, демонстрації процедури дослідження, проведення діагностичного дослідження на випробуваному, вирішення ситуаційних завдань, розбору випадків з практики.

У навчальному процесі широко використовуються активні та інтерактивні форми проведення занять у вигляді обговорення отриманих в ході дослідження результатів, аналізу ситуаційних завдань і випадків з практики.

Самостійна робота студентів передбачає підготовку до практичних занять, підбір методичного матеріалу, проведення діагностичного дослідження, обробку даних дослідження, написання звіту за результатами дослідження.

Робота з навчальною літературою розглядається як вид навчальної роботи з дисципліни «Клінічна психодіагностика» і виконується в межах годин, відведених на її вивчення для підготовки до занять, підбору методик, написання звітів за результатами діагностичного дослідження, підготовки до поточного та проміжного контролю.

Проведення діагностичного дослідження, написання звіту за результатами проведеного дослідження сприяють формуванню, систематизації та розвитку практичних умінь і навичок.

В кінці вивчення навчальної дисципліни «Клінічна психодіагностика» проводиться проміжний контроль знань з перевіркою звітів за результатами діагностичного дослідження, проведенням співбесіди за результатами проведеної роботи та вирішенням ситуаційних задач.

психологічна-наука

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Карсон Р., Бендлер Р., Гриндер Д., Сатир В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Клінічна психодіагностика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!