Роздрукувати сторінку

Гігієна та екологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма дисципліни складена на основі вимог вищої професійної освіти і призначена для студентів спеціальності «Сестринська справа». Навчальна дисципліна є компонентом базової частини в професійному циклі для вивчення студентами.

Мета викладання дисципліни «Гігієна та екологія людини» - формування у студентів впевненого розуміння зв'язку здоров'я людини з оточуючим середовищем, факторами і умовами життя, трудовою діяльністю. Це є важливою передумовою для їх активної участі у здійсненні науково-обґрунтованих і ефективних лікувальних заходів, профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя.

здоров’я-людини

Цілі опанування навчальної дисципліни «Гігієна і екологія» складаються: в оволодінні знаннями профілактичної спрямованості, мислення на основі гігієнічних знань і умінь по кваліфікованій і всебічній оцінці взаємодії організму і різних факторів зовнішнього середовища. Придбання гігієнічних знань і умінь по здійсненню профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення навколишнього, виробничого середовища та покращення здоров'я людей. Формування у населення мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. У вихованні навиків використання факторів навколишнього середовища і досягнень науково-технічного прогресу в оздоровчих цілях, захист навколишнього середовища та оздоровлення екології. Формування у студента навичок спілкування з колективом.

Завдання дисципліни:

- придбання студентами знань основ законодавства по санітарно - епідеміологічному благополуччю населення, міжнародних та національних гігієнічних стандартів і рекомендацій;

- навчання студентів навичкам і найважливішим методам ідентифікації, характеристики факторів, які, позитивні і негативні впливи на організм в конкретних умовах життєдіяльності;

- навчання студентів вмінню використовувати вимоги нормативних документів для оцінки факторів середовища проживання, розробки профілактичних заходів;

- освоєння методів гігієнічної оцінки основних факторів навколишнього середовища, умов праці в клініко-діагностичних лабораторіях, режиму та характеру трудової діяльності лікарів лаборантів;

- виявлення порушень санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних організацій;

- вироблення у студентів вміння проводити необхідні заходи по забезпеченню оптимальних умов професійної діяльності персоналу;

- навчання студентів вмінню організувати і провести конкретні профілактичні заходи щодо запобігання захворювань населення;

- формування навичок вивчення наукової літератури та офіційних статистичних оглядів;

- формування у населення мотивації до збереження та зміцнення здоров'я;

- формування навичок вивчення наукової літератури та офіційних статистичних оглядів;

- формування у студента навичок спілкування з колективом.

Гігієна-та-екологія

Викладання дисципліни «Гігієна та екологія людини» базується на знаннях, отриманих з попередніх основних фундаментальних та клінічних дисциплін.

При вивченні курсу гігієни студенти отримують теоретичні та практичні знання з усіх основних розділів гігієнічної науки (гігієна харчування, праці, комунальна, вікова, військова гігієна і т. д.) з курсу лекцій, підручників та навчально-методичних посібників.

При викладенні курсу гігієни звертається увага на відповідні статті Конституції, нові законодавчі акти про охорону природи та інші державні рішення, які надають прямий і непрямий вплив на стан навколишнього середовища та здоров'я населення.

Робоча програма містить: вступ, мету та завдання, вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни, зміст і структура дисципліни, освітні технології, оціночні засоби, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення дисципліни.

В результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- давати санітарно-гігієнічну оцінку умовам навколишнього середовища;

- проводити санітарно-гігієнічні заходи по збереженню і зміцненню здоров'я населення, попередження хвороб;

- проводити гігієнічне навчання та виховання населення.

навколишнє-середовище

В результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен знати:

- сучасний стан навколишнього середовища та глобальні екологічні проблеми;

- фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров'я людини;

- основні положення гігієни;

- гігієнічні принципи організації здорового способу життя;

- методи, форми та засоби гігієнічного виховання населення.

Викладання і успішне вивчення гігієни та екології людини здійснюється на базі набутих студентами знань та вмінь за розділами наступних дисциплін: «Медична біологія», «Основи екології та охорони природи», «Медична і біологічна фізика», «Загальна та біологічна хімія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Нормальна фізіологія».

Свою увагу зародженню та формуванню предмету приділяли такі науковці: Трушкіна Л.Ю., Пивоваров Ю.П., Архангельський В.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Гігієна та екологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!